Şahmeran ve Lokman Hekim Efsanesi Özeti Zaman Mekan Olay Örgüsü

0
Advertisement

Şahmeran ve Lokman Hekim Efsanesi nedir? Şahmeran Efsanesi nerede geçer, metin türü, zaman ve mekanı, olay örgüsü ve efsanenin özeti.

Şahmeran ve Lokman Hekim Efsanesi

Adamın biri yolunu kaybeder ve kendisinin yılanlarla dolu bir mağarada bulur. Mağaradan da kaçamadan yılanlar adamı alır ve padişahları olan Şahmeran’ın huzuruna çıkarırlar. Adam çok korkmuştur ve Şahmeran’a canını bağışlaması için yalvarmaya başlar. Şahmeran ise Onu öldürmeyeceğini söyler. Ancak adamın mağaradan ayrılmasına da izin vermez. Kimsenin Şahmeran’ın yerini öğrenmemesi lazımdır o yüzden adam da ayrılmamalıdır.

Şahmeran ve Lokman Hekim Efsanesi

Adama mağarada çok iyi davranılır, keyfi yerindedir ancak bir süre sonra sadece mağarada yaşamaktan sıkılmaya başlar ve yeryüzüne dönmek ister. Durumunu Şahmeran’a açıklar Şahmeran da anlayış göstererek adamın yeryüzüne çıkmasına izin verir. Ancak adamın kimseye Şahmeran’ın yerini söylememesi gerekmektedir. Üstelik adam Şahmeran’ı gördüğü için derisi pul pul dökülmektedir. Bunu da saklaması gerekmektedir. Adam kimseye söylemeyeceğine söz vererek mağaradan ayrılır.

Bu sırada yeryüzünde padişahın kızı çok hastadır ve şifa aranmaktadır. Vezir padişahın kızı ile evlenip ülkeyi ele geçirmeyi planladığı için şifayı en hararetle arayanlar arasındadır. Büyücülerden biri vezire akıl verir. Şahmeran bulunup öldürülürse ve suyu kaynatılıp kıza içirilirse şifa olacağını söyler. Şahmeran ise bulunamamaktadır. Büyücü Şahmeran’ı gören, yerini bilen kişinin dersinin pul pul dökülmekte olduğu bilgisini de vezire verince, vezir Şahmeran’ın yerini bilen kişiyi aramaya koyulur. Kimin derisi pul pul dökülüyor anlamak için herkesi mecburi olarak hamama gelmeye ve soyunmaya zorlar. Tabi bizim adam açığa çıkar. İşkenceye maruz kalır ama Şahmeran’ın yerini söylemez. En sonunda ailesi de esir alınınca yerini söylemek yerine Şahmeran’ı öldürüp getireceğini söyleyerek kurtulur.

Adam doğru Şahmeran’ın yanına gider ve tüm olan bitenleri anlatır. Adamın elinden öldürülmeye razı olan Şahmeran ona akıl verir. “Kuyruğumun suyunu kaynat ve vezire içir ki kısa zamanda ölsün. Gövdemin suyunu kaynat ve kıza içir ki iyileşsin. Kafamın suyunu kaynat ve iç ki Lokman Hekim olasın” der. Bunun yanında kendi ölümünün gizli tutulmasını ister çünkü yılanların insanlardan öç almalarını istemez.

Advertisement

Adam Şahmeran’ın dediklerini yapar. Vezire verdiği kuyruğun kaynatılmış suyu sayesinde vezir ölür. Kıza verdiği gövdenin kaynatılmış suyu sayesinde kız iyileşir. Ve kendi içtiği kafanın kaynatılmış suyu sayesinde kendisi de Lokman Hekim olur.

Şahmeran ve Lokman Hekim Efsanesi Metin Türü

“Şahmeran ve Lokman Hekim Efsanesi” isimli metinin türü efsanedir. Metinde olağanüstü olaylara rastlanır.

Şahmeran ve Lokman Hekim Efsanesi Zaman ve Mekân

Zaman: Olayın gerçekleştiği zaman açık biçimde belirtilmemiştir. Efsanenin başında yer alan “vaktiyle” ifadesi olayların geçmiş zamanda geçtiğini bildirir.

Mekân: Efsanede anlatılan mekân da hayalidir. Efsanenin önemli bir bölümü mağarada geçer.

Şahmeran ve Lokman Hekim Efsanesi Olay Örgüsü

  • Adamın yılanlar tarafından yakalanıp Şahmeran’a götürülmesi
  • Şahmeran’ın adama iyi davranıp yerini kimseye söylememesi karşılığında derisini pul pul yaparak adamı serbest bırakması
  • Vezirin herkesi hamama toplayıp Şahmeran’ının yerini bilen adamı bulması
  • Adam ile Şahmeran’ın görüşmesi
  • Şahmeran’ın ve vezirin ölmesi, padişahın kızının iyileşmesi, adamın lokman hekim olması


Leave A Reply