Sardinya Adası Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Sardinya Adası nerededir? Sardinya adasının ne gibi özellikleri vardır? Sardinya Adası ile ilgili bilgiler.

sardinya

Akdeniz’in Sicilya’dan sonra ikinci büyük adasıdır. İtalya’ya aittir. İtalyanca adı Sardegna olup siyasal bakımdan da İtalya’nın bir ünitesidir. Kuzeyinde bulunan Fransa’ya ait Korsika adasından 12 km. genişlikteki Bonifacio Boğazı ile ayrılır. Yüzölçümü 24.090 km2, kuzeyden güneye uzunluğu 267 km.’dir.Başkenti Cagliari’dir.

Sardinya Adası’nın onda dokuzu dağlıktır. En yüksek tepeler kuzeydoğuda Monte Limbara (1.318 m.), kuzeybatıda Monte Ferru (1.034 m.), güneyde Gennargentu Dağları üzerindeki Bruncu Spinta ( 1.800 m.)dir. Adanın kuzeybatısı genel olarak volkaniktir. Sardinya’nın tek alçak kısmı güneybatıda Caglieri ile Oristaro arasında 96 km.’lik bir alan kaplıyan Campidano Ovası’dır, İklim, yazları çok kurak ve sıcaktır. Tipik Akdeniz bitki örtüsü vardır, kurak kısımlarda yalnız makiler yetişir. Ormanlarda kestane ile meşe başlıca ağaçlardır.

Nüfusun büyük bir kısmı köylerde, kasabalarda yaşar. Sardinyalılar’ın büyük bir kısmı tarımla uğraşır. Yalnız, iklim şartları, kullanılan usullerin ilkel olması yüzünden verimi pek düşüktür. Az miktarda tahıl yetiştirilirse de halkın esas geçim kaynağı hayvancılıktır. Bu hayvanların başında koyunla keçi gelir. İtalya’daki koyun ve keçilerin dörtte birinden çoğu Sardinya’da bulunur. Koyunlardan elde edilen sütle yapılan peynirler Kuzey Amerika’ya, Fransa’ya, İtalya’ya ihraç edilir.

Sardinya adasında çok eski çağlardan beri işletilmekte olan madenler vardır. Bu işletmeler Tunç Devri’ne kadar çıkar. Halen elde edilen en önemli madenler çinko ile kurşundur. İtalya’nın çinko üretiminin %80’i, kurşun üretiminin de %93’ü Sardinya’da elde edilmektedir.

Advertisement

Sardinya eski devirlerde çeşitli istilalara uğramışiır. Bunlar arasında Kartacalılar, Romalılar, Vandallar, Bizanslılar, Müslüman devletler, Cenevizliler sayılabilir. Ada II. Dünya Savaşı’nda Faşist İtalya’nın önemli bir hava ve deniz üssü olmuş, bu yüzden özellikle 1943’te ağır bombardımanlara uğramıştır. Ada sakinleri eski geleneklerine çok bağlıdır. Bu durum giydikleri elbiselerden bile açıkça görülür.


Leave A Reply