Seydi Ali Resi Kimdir? (Kısaca)

0
Advertisement

Seydi Ali Reis kimdir? Seydi Ali Reis hayatı, biyografisi, eserleri ve denizcilik dönemi hakkında bilgi.

Seydi Ali Reis

Seydi Ali Reis; Osmanlı denizcisi, şair ve yazardır (İstanbul ? – ay.y. 1562).

Kanuni Sultan Süleyman döneminin en tanınmış denizcilerinden biridir. Kâtibi mahlasıyla şiirler de yazdı. Birçok deniz seferine, bu arada Kıbrıs fethine katıldı. Barbaros Hayrettin Paşa’ nın yanında çalıştı, Halep’te bulunduğu sırada Piri ve Murat reislerden sonra donanma komutanlığına getirilerek Basra’daki donanmanın başına geçti, Hint denizlerinde kötü havada, çok üstün kuvvetteki Portekiz donanmasına yenilip karaya çıkmak zorunda kaldı.

Gucrat, Sind, Horasan, Irak-ı Acem, Maveraünnehir ve İran yoluyla karadan yurda döndü (1577). Edirne’de Kanuni Sultan Süleyman’a Mir’atü’l-Memâlik (Ülkeler Aynası) adlı eserini sundu. Basra’dan dönüşünü, üç yıl sürmüş bu yolculuğu anlatan bu kitabıyla gezi edebiyatımızın ilk ürünlerinden birini vermiş oldu; bu eserinde edebiyat açısından belirgin bir düzeye erişti, anlatı türünün bir ürününü kotarmış oldu. İkinci eseri Muhit (Kitabul Muhit fi İlm-i Eflâk ve l’Ebhûr), coğrafyayla ilgilidir, (yazılışı 1554).

Advertisement

Leave A Reply