Şeyhi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Osmanlı döneminin ilk şairlerinden olan ve Şayhi mahlasını kullanarak şiirler yazmış olan Şeyhi hakkında genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

ŞeyhiŞEYHÎ (? -1429), ilk Osmanlı şairlerindendir. Asıl adı Yusuf Sinan’dı «Şeyhî» mahlâsını Hacı Bayram Veli’den almıştır.

Hekimdi, daha çok şair olarak tanınmıştır. Germiyanoğulları’nın özel doktoru, saray şairi olmuş, sonra Osmanlılar’a geçmiştir. Bu arada Çelebi Sultan Mehmet’in önemli bir hastalığını iyi etmiştir. Şiirlerini toplayan Divan’ı ilk devir Anadolu Türkçesi bakımından olağanüstü önemlidir. Şeyhî burada kasideleri, gazelleri ve diğer şiirleriyle gerçekten büyük bir şair olarak karşımıza çıkar.

Geniş ölçüde İran şairlerini örnek almış olmakla birlikte, orjinalliğini kaybetmez. Nizâmî’nin Husrev-u Şîrîn’ini Farsça’dan Türkçe’ye’manzum olarak çevirmiştir. «Harname» adlı hicviyesi, Türk mizah edebiyatının şaheserlerinden olarak kalmıştır. Dini ve tıbbi eserleri de vardır. Kütahya’ya bağlı Dumlupınar’da gömülüdür.


Leave A Reply