Sıfat İle İlgili Cümleler

1
Advertisement

Sıfat ile ilgili cümleler. Sıfat kelimesi içeren “Sıfat” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Sıfat İle İlgili Cümleler

Sıfat Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. *** Henry, Anjou ve Maine kontu ve Normandiya dükü sıfatlarıyla, Fransa kralı VII. Louis ile evliliği bozulan Akitanyalı Eleonore (Alienor) ile evlendi.
 2. *** Sıfatına bakıp da karar vermek köydeki ağalar için olağan bir duruma gelmiş.
 3. *** Sıfatına, hareketlerine bakınca bizde seni bir adam sanmıştık.
 4. *** Sıfatlar varlıkları niteleyen ya da belirten sözcüklerdir.
 5. *** Abbas Oğulları, Kahire’de 1517’ye kadar (17 halife) İslam’ın dini başkanı sıfatını taşıdılarsa da dünyevi sıfatları yoktu.
 6. *** Sözcük yinelemesiyle ortaya çıkan ikilemeler, bir adın önünde tamlayan olduklarında sıfat görevi taşırlar.
 7. *** Sıfatlar, adların bir niteliğini, bir özelliğini göstermek üzere bir adla tamlama oluşturur.
 8. *** Türkçe’de bir ada, ona kesinlik kazandırmaksızın belirten sıfatlara belgisiz sıfat adı verilir.
 9. *** Türkçe’de sıfat görevi yapan sözcükler yalın, yapım ekleriyle türemiş ya da bileşmiş, genellikle iki sözcükten oluşan birliklerdir.
 10. *** Allah(c.c.)’ın zati sıfatları demek sadece Allah(c.c.)’a ait olan yani sadece Allah(c.c.) zatına mahsus bir şekilde var olan sıfatlardır.
 11. *** Niteleme sıfatlarını çoğu araştırıcılar aşağı yukarı aynı biçimde yazmışlardır.
 12. *** İngilizcede en çok kullanılan sıfatların comparative ve superlative halleridir.
 13. *** Sıfatlar, kimi eklerle anlam yönünden değişikliğe uğrayabilirler.
 14. *** Allah’ın sıfatları üçe ayrılmıştır.
 15. *** Sübuti sıfatlar zati olmayıp, zatıyla birlikte bulunan sıfatlar olup bu sıfatların zıddının da Allah için düşünülmesi mümkün değildir.
 16. *** Sıfatların diğer bir ilginç yönleri de pekiştirilmiş olarak kullanılmasıdır.
 17. *** İsim ve sıfat tamlaması, tamlayan ve tamlanan şeklinde iki unsurdan meydana gelir.
 18. *** Yukarıda da görüldüğü gibi “yemyeşil” sözcüğü birinci cümlede bir adı nitelediği için sıfattır.
 19. *** Sıfatlar, adların niteleyicisi ve belirticileri olduklarından çoğu kez, onların bu özelliklerinin ölçülerini, derecelerini gösterirler.
 20. *** Allah(c.c) tam 14 adet sıfatı bulunmaktadır.
 21. *** My ve Mine arasındaki temel fark my bir iyelik sıfatıdır, oysa mine bir iyelik zamiridir.
 22. *** B’de yüklem “hiç bitmeyen bir mutluluktu” sözcük grubudur ve bir sıfat tamlamasıdır.
 23. *** Sıfat-fiillerden sonra gelerek zaman bildiren söz öbekleri oluşturur.
 24. *** Kimi dilbilgisi yapıtlarında bu tamlamaya sıfat tamlaması da denmiştir.
 25. *** Kalınlık-incelik uyumuna uymaz. Yer ve zaman bildiren sıfat türetir.


1 Yorum

Leave A Reply