Şiir Nedir? Nasıl Yazılır?

0
Advertisement

Şiir nedir? Şiirin tanımı, özellikleri, bölümleri, yazılırken dikkat edilmesi gerekenler, şiirin yazılması hakkında bilgi.

Şiir Nedir? Nasıl Yazılır?

Duygu ve düşüncelerin dinleyicilerde ve okuyanlarda güzellik heyecanı uyandıracak yolda, çok defa nazımla anlatılan şekline ŞİİR diyoruz. Ölçülü ve kafiyeli her söz, şiir değildir. Bir manzumenin şiir sayılabilmesi için, duygu ve düşüncelerin âhenkli ve ustaca dile getirilmesi ve okuyucuda güzellik heyecanı uyandırması gerekir.

Bazı yazarlar, şiirin nesirle de yazılabileceğini söylemişlerdir. Kalbe heyecan veren her söz, bir şiir niteliği taşır. Bu nesir parçalarına Mensur Şiir denmektedir.

Şiir, üç ana öğeden meydana gelir:
a) Duygu,
b) Fikir,
c) Hayâl.

Bazı şiirlerde bunlardan biri veya ikisi, bazı şiirlerde de her üçü aynı kuvvetle görülür.

Advertisement

Şiir, ilkel toplumlarda, din törenlerinden doğmuştur. Önceleri raks «oyun» ve müzikle birlikte söylenmiş, zamanla bağımsız hale gelerek yalnız kelimelerin âhenkli söylenişine göre değerlendirilmeye başlanmıştır.

Şiir konu, şekil ve söylenişlerine göre epik, lirik, didaktik, pastoral, dramatik diye beş bölüme ayrılır.

Şiirlerin planı, hissi plan örneğine göre yapılır. Şair, önce kendisine etki yapan olay ya da manzaranın izlenimlerini genel olarak ortaya koyar. İkinci bölümde duygulanışlarının nedenlerini anlatır. Son bölümde de ana duygu ve fikrini etkili bir şekilde belirtir.


Leave A Reply