Soğurma (Absorpsiyon) Nedir?

0
Advertisement

Soğurma ne demektir? Soğurma nasıl meydana gelir, soğurma olayının gerçekleştiği yerler, hakkında bilgi.

bir maddenin katı ya da sıvı bir maddenin içine nüfus etmesi, absorpsiyon da denir. Değişik yapıdaki iki ortamı birbirinden ayıran tabakada oluşan yüzeysel olay, yüze soğurma olarak adlandırılır. Bu tür bir olayın en tipik örneği odun kömüründe görülür. Nitekim, füksin gibi bir boyarmadde çözeltisinde çalkalanan kömür tozları, boyarmaddeyi gözeneklerinin yüzeyinde toplar ve süzüldüğünde tüm boyarmaddeyle kömür tozu süzgeç üzerinde kalır.

Willard Gibbs, bir çözeltinin katı, sıvı ya da gaz durumundaki bir cisimle temasında, sözkonusu çözeltideki tuzların yer değiştirmesinin yüzey gerilimini azalttığı durumlarda dokunma yüzeyindeki toplaşmada da artış olacağını kanıtladı. Elektrolizi yapılabilen çözeltilerde ise yüze soğurmanın aynı biçimde oluşmadığı, sözgelimi kömür elektrotlarla potasyumpermanganat çözeltisinde soğurma olayından, permanganat iyonlarının, potasyum iyonlarından daha çok etkinlendiği görülür. Hidrolik asit durumundaki hidrojen iyonları ise büyük ölçüde yüze soğurmaya uğramakta ve çözeltiye sodyum klorür katıldığında yüze soğurmada bir artış olur. Birçok durumda soğurucu maddeyle soğuran madde arasındaki kimyasal’ bir tepkime vardır. Yüze soğurmadan petrolün artırılmasında, yağların renginin ağartılmasında ve yağların içindeki istenmeyen asfaltlı ya da reçineli maddelerin giderilmesinde yararlanılır. Reforming benzinlerin kararlılığı da yüz soğurmayla sağlanır. Dalga hareketlerindeki soğurma ise bir maddeden geçen dalga enerjinin emilmesidir. Enerjinin küçük bir kısmı yok oluyorsa bu durum söz konusu ortamın o radyasyon için geçirgen olduğunu, eğer enerjinin tümü yok oluyorsa, bu da o ortamın geçirgen olmadığını gösterir.

Sindirimdeki soğurma olayı ise vücudun kan damarları, lenf damarları ve hücrelerine sindirim sisteminden yiyeceklerin yararlı bölümlerinin geçişidir. Vücutta soğurmanın yapıldığı ana bölge incebağırsaklardır. Bu iş için uygun bir yapıya sahip olan incebağırsakların yüzeyleri villüs denilen binlerce küçük urla kaplıdır.

Kalınbağırsaklar da saatte 200-400 milimetre kadar su ve öteki sıvıları soğurur. Daha önce yüzey hücrelerince sindirim için salgılanan sıvılarsa genellikle yeniden soğulur. Hücreler suyu difizyon yoluyla alır ve su hücreden kana ve lenf damarlarına taşınır.

Advertisement

Leave A Reply