Bir İnsanı Tanımak İstiyorsanız Onu Büyük Bir Mevkiye Geçiriniz Kompozisyon

0
Advertisement

Bir İnsanı Tanımak İstiyorsanız Onu Büyük Bir Mevkiye Geçiriniz sözü konulu kompozisyon örneği, açıklaması, hakkında yazı.

müdür

Kaynak: pixabay.com

Bir İnsanı Tanımak İstiyorsanız Onu Büyük Bir Mevkiye Geçiriniz

Açıklama Yapmak için izlenecek Yol:

Şartların insan karakteri üzerinde ne kadar etkili olduğunu hepiniz bilirsiniz. Yüksek bir mevkiye geçtikten sonra şımaran, kibirlenen, öz değerlerini kaybeden insanların dramı her zaman için söz konusudur. Bu gerçek, hareket noktanız olmak üzere şöyle bir düşünce düzeni izleyebilirsiniz :

1 — İnsan yaradılışı,
2 — İnsan karakteri ile şartların ilgisi (insanları anlama)
3 — Fazilet – büyük mevki,
4 — Konu ile ilgili örnekler.

Bir İnsanı Tanımak İstiyorsanız Onu Büyük Bir Mevkiye Geçiriniz;

İnsan, hiç şüphesiz, doğa yaratıklarının içinde en üstün ve mükemmel olanıdır. Aklını kullanma ve bu yoldan kendi kendini eğitme yeteneği vardır. Sezgi, akıi, duygu, çalışma ve tecrübeyi birleştirerek «Faziletli bir birey» olma imkânına sahiptir.

Bütün bunlara rağmen, insanlar genellikle kendilerine verilen bu imtiyazlardan yararlanmayı tam manasıyla bilmezler. Birbirlerinin karşısına türlü maskeler takarak türlü rollerde çıkarlar. Oynak kişiliklerin varlığı ister istemez insanlara karşı inancımızı sarsar, içinde bulundukları şartlar insanların kişiliklerini etkiler. Devamlı açlık, yoksulluk, sefillik çeken, haksızlık gören insanlarda sağlam bir dürüstlük duygusunun gelişmesi her zaman için mümkün değildir.

Büyük mevkiler insanlar içinde sivrilmenin, önde olmanın bir ifadesidir. Bu durum insanın elindeki imkânları genişletir. Sağlam bir kişiliğe sahip, faziletli insanlar bu imkân genişliği içinde şımarıp kibirlenmezler. Önlerinde saygıyla eğilen başları ezmek arzusunu taşımazlar. Büyük insan, büyük bir mevkide olup da büyüklük taslamayan insandır. Şartlarımızın rastlantılarla büyümesi her zaman için ruhumuzun ve kişiliğimizin büyüklüğü demek değildir.

Advertisement

Mevkilerini hazmedemeyip türlü kaprislere kapılan insanlar hiç bir zaman sevilmezler. Kozlarını aciz insanların ezilmeleri için kullanan türlü şımarıklık ve pozlarla çevresindekileri bunaltan insanlar aslında kişilikleri en zayıf olan insanlardır. Bulundukları mevkiler onlara lâyık değildir.

Gerçek insani duygulara, fazilete sahip olan kişiler hiç bir zaman değişmezler ve kibirlenmezler. Büyük mevkiler onlar için bir nevi işkence ve şımarıklık ortamı değil, insani görevlerini hakkıyla yerine getirdikleri ve yaradışlarındaki yüceliği çevreye kanıtladıkları çalışma zeminidir


Leave A Reply