Sosyal Hizmetler Bölümü Nedir? Nasıl Bir Eğitim Alırlar? Mezunları Ne İş Yapar?

1
Advertisement

Sosyal Hizmetler bölümü, sosyal sorunlarla başa çıkma ve toplumda daha iyi bir yaşam sağlama amacıyla çalışan profesyoneller yetiştiren bir eğitim programıdır. Öğrenciler, sosyal hizmet ilkeleri, teorileri ve pratik becerileri hakkında eğitim alır.

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) Meslek Yüksekokulu bölümü, Türkiye’deki meslek yüksekokullarında sunulan bir eğitim programıdır. Sosyal hizmetler, insanların yaşadığı sosyal sorunlarla başa çıkmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumda daha iyi bir yaşam sağlamak için çalışan bir meslek alanıdır.

Sosyal Hizmetler programı, öğrencilere sosyal hizmetlerin temel prensiplerini, teorilerini ve pratik becerilerini öğretmeyi amaçlar. Program, sosyal hizmet alanında çalışacak profesyoneller yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilere, insan hakları, sosyal adalet, sosyal sorunlar, sosyal politika ve toplum hizmetleri gibi konuları içeren dersler sunulur.

Program süresi genellikle 2 yıldır ve 4 yarıyıl veya 6 dönemden oluşur. İlk yarıyıllarda genel olarak sosyal hizmetlerin temel ilkeleri, sosyal çalışmaların yöntemleri ve etik konuları gibi dersler verilir. Sonraki yarıyıllarda ise daha spesifik konulara odaklanılır ve staj imkanı sunulur. Staj, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı buldukları bir dönemdir.

Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) Meslek Yüksekokulu bölümünden mezun olan öğrenciler, sosyal hizmetlerin farklı alanlarında çalışabilirler. Bunlar arasında çocuk hizmetleri, yaşlı hizmetleri, engelli hizmetleri, aile danışmanlığı, mahkeme hizmetleri, rehabilitasyon merkezleri ve kamu kurumları gibi alanlar yer alabilir. Mezunlar, insanlara yardım etme, toplumsal sorunları çözme ve sosyal adaleti sağlama konusunda becerilerini kullanabilirler.

Advertisement

Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) Mezunları Ne İş Yapar?

Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) mezunları, sosyal hizmetlerin farklı alanlarında çalışma fırsatı bulurlar. İş olanakları, mezunların ilgi alanlarına ve yeteneklerine bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir. İş yapabilecekleri bazı alanlar şunları içerir:

 1. Sosyal Hizmet Kurumları: Mezunlar, kamu veya özel sosyal hizmet kurumlarında çalışabilirler. Bu kurumlar, çocuk hizmetleri, yaşlı hizmetleri, engelli hizmetleri, aile danışmanlığı ve rehabilitasyon merkezleri gibi farklı alanlarda hizmet sunar. Mezunlar, bu kurumlarda danışmanlık, değerlendirme, rehberlik ve sosyal yardım gibi rolleri üstlenebilirler.
 2. Kamu Kurumları: Mezunlar, yerel, bölgesel veya ulusal düzeydeki kamu kurumlarında sosyal hizmetler alanında istihdam edilebilirler. Bu kurumlar, sosyal yardım programlarının yürütülmesi, sosyal politikaların geliştirilmesi ve toplumun ihtiyaçlarının karşılanması gibi görevleri yerine getirir. Mezunlar, bu kurumlarda sosyal hizmet uzmanı, proje koordinatörü veya sosyal politika analisti gibi pozisyonlarda çalışabilirler.
 3. Mahkeme Hizmetleri: Mezunlar, mahkemelerde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışabilirler. Mahkemelerde, çocuk koruma davaları, aile içi şiddet davaları, velayet davaları gibi konularda hukuki süreçte destek sağlarlar. Mezunlar, mahkemelerde sosyal incelemeler yapabilir, raporlar hazırlayabilir ve mahkeme sürecinde danışmanlık yapabilirler.
 4. Özel Sektör: Mezunlar, özel sektördeki sosyal hizmet kuruluşlarında veya şirketlerin sosyal sorumluluk departmanlarında çalışma imkanı bulabilirler. Bu kuruluşlar, sosyal projeler yürütmek, toplumsal sorunlara yönelik çözümler geliştirmek veya çalışanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak gibi amaçlarla faaliyet gösterir.
 5. Toplum Merkezleri: Mezunlar, toplum merkezleri veya sivil toplum kuruluşlarında çalışabilirler. Bu merkezler, dezavantajlı gruplara yardım etmek, toplumun bilinçlenmesini sağlamak ve sosyal hizmetler sunmak için faaliyet gösterir. Mezunlar, bu merkezlerde danışmanlık, eğitim programları düzenleme veya projeleri yönetme gibi görevleri üstlenebilirler.

Bu işler sadece birkaç örnektir ve sosyal hizmetler mezunları daha geniş bir iş alanında çalışabilirler. Her bir pozisyon, mezunların beceri ve ilgi alanlarına göre farklı sorumluluklar gerektirebilir.

Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) Bölümünde Hangi Eğitimler Alınır?

Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) bölümünde öğrencilere çeşitli eğitimler sunulur. Bu eğitimler, sosyal hizmetler alanında çalışmaya hazırlık sağlamayı amaçlar. İşte genel olarak alınan eğitimlerden bazıları:

 1. Sosyal Hizmet İlkeleri ve Temel Kavramlar: Bu derslerde sosyal hizmetlerin temel ilkeleri, etik kurallar, mesleki kimlik ve sosyal hizmetin rolü gibi konular ele alınır. Öğrencilere sosyal hizmetin temel kavramları ve prensipleri hakkında bilgi verilir.
 2. İnsan Davranışı ve Sosyal Çalışma Teorileri: Bu derslerde insan davranışının sosyal, kültürel ve psikolojik boyutları incelenir. Sosyal hizmette kullanılan teorik yaklaşımlar ve modeller hakkında bilgi verilir. Öğrencilere, insan davranışını anlama, değerlendirme ve müdahale etme becerileri kazandırılır.
 3. Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetlerde Hukuk: Bu derslerde sosyal politikanın rolü, sosyal politika analizi, toplumun ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sosyal hizmetlerin hukuki çerçevesi gibi konular ele alınır. Öğrenciler, sosyal politika oluşturma sürecini anlar ve sosyal hizmetlerin hukuki temellerini öğrenir.
 4. Sosyal Araştırma Yöntemleri: Bu derslerde sosyal araştırma yöntemleri, veri toplama, analiz etme ve yorumlama teknikleri öğretilir. Öğrencilere sosyal hizmetlerde araştırma yapma becerileri kazandırılır. Bu sayede sosyal sorunların analiz edilmesi ve çözüm önerileri sunulması için gerekli olan veri toplama ve değerlendirme yetenekleri geliştirilir.
 5. İletişim ve Danışmanlık Becerileri: Bu derslerde etkili iletişim kurma ve danışmanlık becerileri öğretilir. Öğrenciler, bireyler ve gruplarla etkili iletişim sağlama, empati kurma, danışmanlık becerileri ve müdahale stratejileri gibi konularda eğitim alır.
 6. Staj: Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) programında staj zorunludur. Öğrenciler, teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı bulurlar. Staj süresince sosyal hizmet kurumlarında veya benzeri alanlarda çalışarak deneyim kazanırlar ve mesleki becerilerini geliştirirler.

Bu eğitimler, öğrencilere sosyal hizmetler alanında temel bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefler. Program içeriği ve dersler üniversiteler arasında farklılık gösterebilir, bu nedenle her bir programın müfredatına özgü ayrıntılar dikkate alınmalıdır.


1 Yorum

Leave A Reply