Sosyoloji Ekonomi İlişkisi

0
Advertisement

Sosyolojinin ekonomi bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji ekonomi ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi.

Sosyoloji Ekonomi İlişkisi

Sosyoloji – Ekonomi

Ekonomi, sınırsız olan insan ihtiyaçlarıyla sınırlı olan mal ve hizmetler arasında bir denge sağlamayı amaçlayan bilim dalıdır. Ekonomik yaşam, en gelişmişinden en basitine kadar tüm toplumlarda vardır. Çünkü insanların beslenme ve korunma gibi karşılanması zorunlu bazı gereksinimleri vardır. Ayrıca insan gereksinimleri gelişen toplumsal koşullar nedeniyle gitgide çeşitlenmekte, sayıları artmaktadır. Ekonomik etkinlikler, bireyin ve bireylerden oluşan toplumun dışında düşünülemeyeceğine göre, ekonomik olayları ele alan ekonomiyle toplumun bütününü ele alan sosyoloji arasında yakın bir ilişki olması doğaldır. Ekonominin kapsamına giren; üretim, tüketim, iş bölümü gibi olgular, sosyolojinin de kapsamı içindedir. Ekonomik nitelikteki her olay, aynı zamanda toplumsal olaydır. Bütün ekonomik etkinlikler, bulunduğu toplumdan etkilenir ve insanları karşılıklı toplumsal ilişkiler içinde bulunmaya zorlar.

Üretilmesi düşünülen mallara duyulan istek ve verilen değer, toplumun kültürel değerlerinden etkilenir. Tüketimde de aynı özellikler görülür. Besin maddelerini tüketirken bile kültürel değerlerin etkisi altında kalınır. Örneğin; Batı toplumlarında tüketilen kurbağa ve çeşitli böcek türleri, Türk toplumu için yenilmeyecek türden yiyeceklerdir. Dolayısıyla, bunlar sadece ihraç etmek için üretilir.

Sonuç olarak ekonomi; üretim, tüketim gibi ekonomik olguları ele alırken sosyolojiden yararlanır. Sosyoloji de toplumsal olayları ele alırken onların ekonomik boyutunu göz ardı edemeyeceğinden ekonominin veri ve bulguları kendisi için önem taşır.

Sosyoloji ve ekonomi ilişkisinden ekonomi sosyolojisi adlı bilim dalı oluşmuştur. Ekonomi sosyolojisi, ekonomik olaylarla toplumsal yapı arasındaki ilişkileri ele alır.

Advertisement

Leave A Reply