Sözel Mantık Soruları Nasıl Çözülür? Çözerken İzlenecek Yol ve Örnekler

0

Sözel mantık sorularını çözmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Örnek soru ve adım adım çözümü ile sözel mantık sorularının çözümü

Sözel Mantık Soruları Nasıl Çözülür?

Sözel mantık soruları öğrencinin mantık ve akıl yürütme yeteneğini ölçen, çoklu düşünme ve yorum yapma yeteneğini geliştiren sorulardır. Bu sorularda amaç verilen bilgiler doğrultusunda çıkarımda bulunarak en doğru sonuca ulaşmaktır.

Bu tarz sorularda sorunun çözümü için bize bazı bilgiler verilir ve bu bilgiler mutlaka not edilmeli ya da akılda kalacak şekilde bu bilgilerin altı çizilmelidir.

Soru kökünde verilen bu bilgilere öncü denir. Sözel mantık sorularında öncül bilgilerin doğru değerlendirilmesi çözümde hız kazandıracaktır.

Mantık sorularını çözerken izlenmesi gereken yol şu şekilde olmalıdır:

 • Öncelikle hangi ders ya da konuda olursa olsun soru dikkatlice okunmalıdır.
 • Soruyu okuduktan sonra istenilen bilgiye göre soru kökü dikkate alınarak elde edilen öncüller doğru değerlendirilmelidir.
 • Soru kökünde istenilen sonuca göre tablo, sıralama ya da sınıflandırma yapmak gerekebilir. Bu durumda öncüllerden hareket ederek verilerin doğru işlendiği bir tablo yapılmalıdır.
 • Soruda verilen bilgiler tabloya işlenir, bu aşamadan sonra tablonun tamamen dolması gerekmez. Verilen bilgilerden yola çıkıldığında ulaşılabilecek bir sonuç istenilecektir.
 • Tabloyu oluştururken kesin olan bilgiler ve olasılık içeren bilgilere dikkat edilmeli, olasılık içeren bilgiler için farklı bir yazı stili kullanılabilir ya da yanma soru işareti (?) konularak yazılabilir.
 • Eğer sıralama yapılması gereken bir soru ise verilen bilgilerden çıkarımda bulunurken “art arda, yalnızca, yan yana, önce, sonra, vb.” ifadelere mutlaka dikkat edilmelidir.
 • Soru kökünde yer alan “kesinlikle doğrudur, kesinlikle yanlıştır, çıkarılabilir, çıkarılamaz, vb.” ifadelere mutlaka dikkat edilmelidir.
 • Tüm bu aşamalar tamamlandıktan sonra şıklara bakılarak değerlendirme yapılabilir ve istenilen sonuç doğrultusunda şıklarda eleme yöntemine göre sonuca ulaşılabilir.

Şimdi tüm bu yöntemleri kullanarak bir soru çözelim. – ÖRNEK

1. Bir sokakta yan yana üç tane ev var. Ortadaki evde iki kişi, diğerlerinde üçer kişi yaşıyor. Evlerde yaşayan kişiler hakkında bilinenler şunlardır.-

 • Hale, Zeynep ve Mehmet’ten farklı bir evde yaşıyor.
 • Bir evde sadece Çınar ve Esra yaşıyor.
 • Kerem, Mehmet’le aynı evde fakat Mustafa’danfarklı bir evde yaşıyor.
 • Şule, Hale’yle aynı evde fakat Kerem’den farklı bir evde yaşıyor.
 • Hale ilk evde yaşıyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

sözel mantık soruları

 • Soruyu baştan sona dikkatlice okumalıyız.
 • Sorumuz bir eşleştirme sorusudur. Kişiler ve evleri eşleştirmeliyiz.
 • Eşleştirme sorularında tablo yapmak gerekir.
 • Tablomuzu kişilere göre değil diğer değişkene göre yapmak çözümü kolaylaştırır.
 • Evlerin altına evde yaşayan kişi sayısını ve kesin bilgileri yerleştirmeliyiz.
 • Hale ilk evde yaşıyor.
 • Bir evde sadece Çınar ve Esra yaşıyor. Bu bilgideki “sadece” sözcüğüne dikkat etmeliyiz.

sözel mantık soruları

 • Verilen bilgileri sembollerle gösterebiliriz.

sözel mantık soruları

 • Kerem, Mehmet’le aynı evde fakat Mustafa’dan farklı bir evde yaşıyor.

sözel mantık soruları

 • Şule, Hale’yle aynı evde fakat Kerem’den farklı bir evde yaşıyor.

sözel mantık soruları

Tablomuzun son hali bu şekilde olduğuna göre doğru seçenek B’dir.


Leave A Reply