DNA’nın Yapısı ve Replikasyonu İle İlgili Çözümlü Sorular

0
Advertisement

11. sınıf biyoloji dersi, DNA’nın Yapısı ve Replikasyonu konusu ile ilgili çözümlü sorular. 11. sınıf biyoloji soru ve çözümleri.

DNA Test

DNA’nın Yapısı ve Replikasyonu İle İlgili Çözümlü Sorular

Soru:

DNA nükleotitlerinin yapısında yer alan bazlarla ilgili;
I. DNA’nın baz sırası, türler arası farklılık gösterir.
II. Bir canlının farklı dokularındaki DNA baz sıraları farklılık gösterir.
III. Canlıların DNA baz sıraları yaşa, cinsiyete ya da beslenme gibi çevre şartlarına bağlı değildir. verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) I ve II
E) I ve I

Çözüm:

DNA nükleotitlerinde yer alan bazlarla ilgili olarak;
– DNA’nın baz sırası her canlıya özgüdür. Yalnızca tek yumurta ikizlerinde aynıdır. Yakın akrabalarda benzerlik gösterse de tür içi ve türler arasında farklılık gösterir.
– Canlıların DNA baz sıraları cinsiyet, yaş ya da beslenme gibi çevresel etmenlere bağlı olmayıp, yalnızca kalıtsaldır.
Ancak; bir canlının farklı dokularındaki DNA baz sıraları da aynıdır. Çünkü zigottan mitoz çoğalma ile diğer dokular oluşur. Farklılık göstermez.
Cevap E


Soru:

Hücrede RNA molekülü ve yapısında yer alan bir nükleotit çeşiti ile ilgili;
I. Tek zincirlidir.
II. 5 karbonlu riboz şekeri içerir.
III. İnorganik fosfat bulundurur.
IV. Monomerlerinin hidrolizi için 2 molekül su gerekir.
verilenlerden hangileri, DNA molekülleri ve nükleotitleri için de doğrudur?

Advertisement

A) I ve II
B) II ve IV
C) II ve IV
D) III ve IV
E) I, II ve III

Çözüm:

RNA molekülü;
– Tek zincirlidir. RNA nükleotitleri;
– 5 karbonun riboz şekeri içerir.
– İnorganik fosfat bulundurur.
– Monomerlerinin hidrolizi için iki molekül su gerekir.
Ancak; inorganik fosfat içerme ve monomerlerinin hidrolizi için iki molekül su gerekmesi, aynı zamanda DNA nükleotitleri için de doğrudur.
Cevap D


Soru:

Nükleik asitlerle ilgili olarak;
I. Çekirdek, kloroplast, mitokondri, sitoplazma ve ribozomlarda bulunur.
II. Nükleotitleri adenin, guanin, sitozin ve timindir.
III. Yapısında deoksiriboz şekeri bulunur.
IV. Kendini eşleyebilir.
V. Hücrenin yönetimi, çoğalması ve kalıtsal bilginin yeni nesillere aktarılmasında görev yapar.
VI. Protein sentezinde kalıp olarak görev yapar. verilen özelliklerin DNA ve RNA’ya ait olanları aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

DNA RNA
A) I, II, III I, IV, V
B) I, II, IV I, II, VI
C) II, IV, V I, III, IV
D) I, III, IV I, II, V
E) II, III, IV, V I, VI

Çözüm:

DNA molekülleri;
– Yapısında deoksiriboz şekeri bulunur.
– Kendini eşleyebilir.
– Hücrenin yönetimi, çoğalması ve kalıtsal bilginin yeni nesillere aktarılmasında rol oynar.
– Nükleotitleri adenin, guanin, sitozin ve timindir.

RNA molekülü;
– Çekirdek, mitokondri, kloroplast, sitoplazma ve ribo-zomda bulunur.
– Nükleotitleri adenin, guanin, sitozin ve urasildir
– Protein sentezinde görev yapar.
mRNA’daki kalıba göre, ribozomlarda amino asitler dizilerek protein sentezi yapılır.
Cevap E


Soru:

DNA sentezi sırasında;
I. Amino asit
II. Su
III. Enzim
IV. ATP
V. mRNA
verilenlerden hangilerinin miktarlarında değişme gözlenmez?

Advertisement

A) Yalnız III
B) II ve V
C) II ve III
D) I ve III ve V
E) I, IV ve V

Çözüm:

DNA sentezi sırasında;
– ATP harcanır.
– Su miktarı artar.
Ancak; mRNA miktarı ve enzim miktarı değişmez, tekrar tekrar kullanılabilirler.
Amino asitler de ancak protein sentezinde kullanılır. DNA’nın eşlenmesinde kullanılmaz.
Cevap D


Soru:

Protein sentezi sırasında, başlangıç ve bitiş kodonları, sentezin başlama ve bitişini kontrol altına alır. Bütün canlılarda aynı nükleotitlerden meydana gelirler.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi, protein sentezinde, başlangıç ve bitiş kodonu olarak görev yapar?

A) TAC-UAG
B) AUG-AUG
C) AUG-UAA
D) UGA-UAA
E) AUG-UUG

Çözüm:

Protein sentezinde bütün canlılarda,
– Başlangıç kodonu AUG’dir.
– Bitiş kodonu UAG, UAA, UGA’dır.
DNA’daki üçlü nükleotide kod, mRNA’dakilere ise kodon adı verilir.
Cevap C


Soru:

Protein senteziyle ilgili;
I. Yeni fosfat şeker bağlarının oluşması
II. Zayıf hidrojen bağlarının oluşması
III. Peptit bağlarının oluşması
verilen olaylardan hangileri, ribozomlar üzerinde translasyon (okunma) sırasında gerçekleşir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve I

Çözüm:

Fosfat – şeker bağları DNA eşlenmesi veya RNA sentezlenirken görülür.
Protein sentezi, sitoplazmada görülür. Zayıf hidrojen bağları, ribozom üzerinde tRNA antikodonları ile mRNA kodonları karşı karşıya geldiğinde aralarında oluşur.
Peptit bağları ise, ribozomlar üzerine taşınan amino asitler arasında meydana gelir.
Cevap E


Soru:

DNA’nın anlamlı zincirlerinden mRNA sentezlenmesi sırasında görülen;
I. Organik baz sentezi
II. Fosfatların nükleotitlere bağlanması
III. Bazlar arasında zayıf hidrojen bağlarının oluşması
olaylarının gerçekleşme sırası, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I – II – III
B) II – I – III
C) III – I – II
D) II – III – I
E) I – III – II

Çözüm:

Nükleotitler; fosfat, şeker ve baz gruplarından oluşur. Dolayısıyla ilk önce organik baz sentezlenir.
Bazlara, şeker ve fosfatların bağlanmasıyla nükleotitler oluşur. Bu nükleotitler, DNA üzerindeki uygun nükleotitlerin karşısına geldiklerinde ise, zayıf hidrojen bağları kurulur.
Böylece yeni bir nükleotit zinciri sentezlenir.
Cevap A

Advertisement

Soru:

Protein senteziyle ilgili aşağıdakilerden hangisinde, sentezin tamamlanması sonucunda miktarında değişme görülmez?

A) tRNA
B) H20
C) Amino asit
D) ATP
E) Protein

Çözüm:

Protein sentezi sırasında H20 ve protein miktarı artarken, amino asit ve ATP (Enerji) kullanılır.
tRNA’lar ise, tekrar tekrar kullanıldığında miktarı değişmez.
Cevap A


Soru:

Hücre içinde görülen;
I. Amino asit sentezi
II. Nükleotit sentezi
III. Peptit bağlarının oluşumu
olaylarından hangileri, ribozomlarda mRNA’daki nükleotit dizilişine bağlı olarak gerçekleşir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Çözüm:

mRNA protein sentezinde kalıp olarak iş görür. Dolayısıyla hangi amino asitin hangi sıraya göre dizileceğini belirler. Böylece peptit bağlarının oluşumunda rolü vardır.
Amino asit sentezi, genelde hücrelerde gerçekleşir. Gerçekleşmesinde, genetik şifre ya da mRNA gibi kalıp kullanılmaz.
Nükleotitler ise fosfat, şeker ve bazların birleşmesinden oluşur. Yine nükleotitlerin sentezinde mRNA kullanılmaz.
Cevap C


Soru:

Organik moleküllerin yapısıyla ilgili olarak;
I. Glikozit bağı
II. Fosfodiester bağı
III. Peptit bağı
IV. Zayıf hidrojen bağı
verilen bağ çeşitlerinden hangileri, yalnız nükleik asitlerin yapısında ortak olarak bulunur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) III ve IV
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

Çözüm:

Fosfodiester (fosfat şeker) bağları, bütün nükleik asitlerin yapısında bulunur ve nükleotitlerin birleşmesini sağlar.
Zayıf hidrojen bağlar ise, DNA ve tRNA’da vardır. mRNA ile rRNA’nın yapısında bulunmaz.
Peptit bağları proteinlerde, glikozit bağı ise karbonhidratların yapısında bulunur.
Nükleotitlerde pentoz şekerleri, bazlara glikozit bağıyla bağlanırlar.
Cevap B


Soru:

Kromozomların organizasyonuyla ilgili olarak;
I. Nükleotitler
II. Gen
III. DNA
IV. Kod
verilenlerin basitten komplekse doğru dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) I – III – IV -II
B) I – IV- II – III
C) II – I – III – IV
D) II – III – I – IV
E) III – II – I – IV

Advertisement

Çözüm:

Kromozomlar sırasıyla; nükleotit, kod, gen ve DNA şeklinde organize olur.
Nükleotit, DNA’nın en küçük birimidir.
Kod, üç nükleotitden oluşan DNA şifresidir.
Yaklaşık 500 kadar kod bir geni oluşturur.
Cevap B


Soru:

Hücrelerde sentezlenen proteinlerin farklı olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Amino asit sayısı
B) Amino asit çeşiti
C) Amino asitlerin dizilişi
D) Kalıp mRNA daki kodon sayısı
E) Ribozomların sayısı

Çözüm:

Proteinlerin farklı olmasında ribozom sayısı etkili olmaz. Yine amino asitlerin birbirine bağlanma şekli de çeşitlilikte etkili değildir.
Diğer verilen özellikler ise proteinlerin farklı olmasını sağlar.
Cevap E


Soru:

Aşağıdakilerden hangisi nükleoprotein yapıda değildir?

A) İnsan ribozomu
B) İnsan kromozomu
C) Bakteri kromozomu
D) Virüsün yapısı
E) Bakteri ribozomu

Çözüm:

Ribozom, RNA ve protein yapıdadır. Ökaryot hücrelerin kromozomları, DNA ve proteinden oluşur. O nedenle nükleoprotein yapıdadır.
Bakteri kromozomu, yalnız DNA dan oluşur. Yapısı yalnızca nükleotitlerden meydana gelmiştir.
Virüsler, protein ve DNA ya da RNA dan oluşur.
Bakteri ribozomu da rRNA ve proteinden meydana gelir.
Cevap C


Leave A Reply