Suni Solunuma Ne Zaman Başlanmalıdır?

0
Advertisement

Etkin bir suni solunum için nasıl suni solunum yapılmalı, suni solunuma ne zaman başlanmalı, yetişkin bir insana ne kadar hava gereklidir?

Suni Solunuma Ne Zaman Başlanmalıdır?

Suni solunum hasta ya da yaralının solunumu durmadan gerekebilir. Eğer solunum bütünüyle duruncaya kadar beklenildiği zaman çok şey kaybedilmiş olunur.

suni-solunum-hava-miktari

Erişkin bir insan dakikada ortalama 12 -16 kez soluk alır. Her soluk alışta ortalama 0.5 litre hava akciğerlere girer. Hava değişimi alveol denen hava keseciklerinde olur. Alveollere kadar hava yolunun hacmi (ölü boşluk) 150 mldir. Hava değişimi yönünden etkisizdir. Demek oluyor ki 0.5-0.15 = 0.35 litre (350 mililitre) hava her solunumda alınan etkili havadır. Dakikada 14 kez soluk alındığı düşünülürse 1 dakikada etkisiz hava hacmi 14 x 0.15 = 2.1 litredir. Etkili hava hacmi ise 14 x 0.35 = 4.9 litredir. Toplam soluk alman hava 7 litre eder.

Buna göre eğer bir kişi dakikada 2.1 litre hava alırsa ölü boşluk 2.1 litre olduğundan etkili solunumun dakika hacmi 2.1 – 2.1 = 0 yani % sıfır olarak açıklanır. Demekki 150 ml soluk havası ile hiç gaz değişimi olmaz. Normalde 0.35 (350 ml) litre soluk havası ile normal solunum sağlanır. Eğer dakikada toplam 7 litre hava alırsa (7 – 2.1 litre) = 4.9 litre hava alveollere kadar gelerek kan oksijence zenginleşiyor ve karbondioksit soluk havasına geçiyor demektir.

Advertisement
Dakikada alınan soluk havası litre Solunum Yollarının ölü boşluğu litre Dakikadaki Etkili Soluk Havası litre Dakikadaki solunum yüzde olarak Suni solunum gereksinimi
2,1 2,1 0 0 Var
2,5 2,1 0,4 8 Var
3 2,1 0,9 18 Var
3,5 2,1 1,4 29 Var
4 2,1 1,9 39 Var
5 2,1 2,9 59 Var – Yok
6 2,1 3,9 80 Yok
7 2,1 4,9 100 Yok

 


Leave A Reply