Sürgen Doku Nedir?

0
Advertisement

Sürgen doku nedir? Bitkilerdeki dokulardan sürgen dokunun yapısı, özellikleri, hakkında bilgi.

surgen-doku

Sürgen Doku;

Sürgen doku, bitkilerde uzamayı ve kalınlaşmayı sağlar. Hücreleri küçük, ince zarlı, bol sitoplazmalı ve büyük çekirdeklidir. Bazı sürgen doku hücrelerinde koful bulunmazken, bazılarında da birkaç tane görülebilir. Meristem doku hücreleri, küp ve prizma gibi değişik şekillerde olabilir. Bu hücreler devamlı bölünme özelliğine sahiptirler. Yaşlı bir ağaçta bile, sürekli büyümeyi sağlayan meristem bölgeleri bulunur. Meristem doku, birincil meristem ve ikincil meristem olmak üzere ikiye ayrılır.

Bitkinin ömrü boyunca bölünme özelliğine sahip hücrelerin meydana getirdiği dokuya birincil (primer) meristem denir. Kök, gövde ve dalların uç kısımlarında bulunur. Bu dokunun bulunduğu bölgelere bitkinin büyüme noktası denir. Büyüme noktaları gövdede koruyucu yapraklarla, kökte ise yüksük şeklindeki bir doku (kaliptra) ile örtülür. Büyüme bölgelerinde dıştan içe doğru dermatojen, periblem ve plerom olarak adlandırılan üç ayrı bölge görülür.

Değişmez doku hücrelerinin sonradan bölünme özelliği kazanmasıyla meydana gelen dokuya ikincil (sekonder) meristem denir.

Advertisement

İkincil meristemden olan kambiyum ile mantar meristemi (fellojen) kök ve gövdenin enine büyümesini sağlar.


Leave A Reply