Tacitus Kimdir?

0

Tacitus kimdir? Publius Cornelius Tacitus hayatı, biyografisi, eserleri hakkında bilgi.

TacitusTacitus; Latin tarihçisidir (Roma 56-ay.y. 117).

Kökeni Galya’ya dayanan bir senatörler ailesinden yetiştiği ileri sürülür. Kesinlikle bilinen, çok parlak bir öğrenim ve eğitimle çağının en yetkin söylevcilerinden (hatip) ve retorik (belâgat) ustalarından biri olduğudur. Vespanianus’un imparatorluğunda (69-79) yüksek yönetim görevlerine başladı (Quaestorluktan Asya prekonsüllüğüne yükseliş 110-113). çalışmaya karar verdiği tarih alanındaki eserlerini bir süre içinde aksatmadı. Mizacının ağırbaşlılığı. toplumların örf ve âdetlerini gözleyen dikkati, üslubunun seçkin özeni, bütün belgeleri arayıp bulan sabır ve disipliniyle öne çıktı; kaynaklarını gösteren titizliğiyle de güven yarattı. Bir romancı gibi de tarih kişilerinin mizaç ve özelliklerini; tutku ve özlemlerini belirtmeye dikkat etti. Bütün eserleri elde değildir.

Günümüze ulaşabilen ürünleri: Dialogus de Oratoribus (Söylevciler Diyaloğu, 80), De Vita İulu Agricolae (Agricola’nın Yaşamı, 98), Germanie (Cermen Ülkesi; coğrafya, politika, toplum yapısı ve ahlâk açısından inceleme, 98), Historiae (Tarihler, 106); (Galba’nın ölümünden Traianus’un gelişine kadar, 69-96, Roma Tarihi) 12 kitaplık bu eserden kalan bölümleri: I-IV, beşinci kitaptan yirmi altı bölüm ve ötekilerden bazı tümceler); Annales (Yıllıklar), 16-18 bölümlük olduğu sanılan bu eserin de I-IV. bölümleri, I, VI, XVI. bölümlerden parçalar, XI.-XV. kitap, (Tiberius, Caligula, Claudius ve Neron dönemleri).


Leave A Reply