Taht İle İlgili Atasözleri, Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, Taht Geçen

0
Advertisement

İçinde Taht kelimesi geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Taht ile ilgili atasözleri, deyimler ve anlamları, açıklamaları.

Taht İle İlgili Atasözleri - Deyimler ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Taht İle İlgili Atasözleri – Deyimler ve Anlamları

ATASÖZLERİ

 • “ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar”
  kocası iyi olmayan bir kadın, kendi ne kadar zengin olursa olsun, mutlu olamaz.
 • “ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış”
  kocası iyi olmayan bir kadın, kendi ne kadar zengin olursa olsun, mutlu olamaz.
 • ” atalar çıkarayım der tahta, döner dolaşır gelir bahta”
  ana baba, çocuğuna mutlu bir yaşam sağlamaya çalışır ancak kaderde yazılı olan gerçekleşir.
 • “gelin altın taht getirmiş, çıkmış kendisi oturmuş”
  toplum içine giren bir kimsenin kendi kullanacağı eşyasının değerli olup olmaması başkalarını ilgilendirmez.
Ana Kızına Taht Kurmuş Baht Kuramamış:

ANAFİKİR : Kızın sürekli mutluluğu, kocası tarafından sağlanabilir.

Anne ve babaların çocuklarına sağladıkları huzur ve mutluluk ancak evlendikleri zamana kadar sürer. Evlendikten sonraki mutlulukları doğrudan eşlerine bağlı olur. Özellikle kız çocukları, evliliklerde kocalarına ayak uydurmak durumunda kaldıklarından, onların mutlu olmasında kocalarının kişiliği büyük önem taşır. Evine, eşine, çocuklarına bağlı olan, anlayışlı koca, karısını mutlu edebilir. Bu özellikleri taşımayan koca ise, eşine mutluluk veremez. Anne-babanın hazırladığı maddi ve manevi imkânlar, işe yaramaz.

DEYİMLER

 • “tahta çıkmak”
  hükümdar olmak – Sultan Süleyman tahta çıkar çıkmaz, babası namına inşa ettirdiği cami 1522’de bitmiş ve halka açılmıştır.
 • “tahttan indirmek”
  hükümdarlığına son vermek.
 • “ayranı yok içmeye, atla (tahtırevanla) gider sıçmaya”
  yoksulluğuna bakmadan gösteriş yapmaya kalkanların gülünçlüğünü anlatmak için kullanılan bir söz

Tathırevan Nedir?

Tahtırevan (Tahtıravan), iki yanına birer at, katır, ya da deve koşulan, üstü kapalı, yanları pencereli, araba gibi ama, tekerleksiz bir taşıttır; eskiden hükümdarlar, zenginler bunlarla yolculuk ederlerdi. Eskiçağ’da, Ortaçağ’da tahtırevanları hayvan yerine insanların taşıdığı da olmuştur.

Bizde de eski çağlarda tahtırevanlar kullanılmıştır. Yolları bozuk olan yerlere çoğunlukla bunlarla gidilir, atla, deveyle yola çıkan valiler, hükümet ileri gelenleri yanlarındaki kadınları, çocukları tahtırevanla taşıtırlardı. Osmanlı padişahlarının, Mısır’da, Hindistan’ da hükümdarların çok süslü, işlemeli, oymalı tahtırevanları vardı. Bu arada, içinde yatak serili tahtırevanlar da bulunurdu.

Advertisement

Leave A Reply