Tamlama Yanlışlıkları Anlatım Bozukları, Örnekler

0
Advertisement

Tamlama Yanlışlıklarından kaynaklanan anlatım bozuklukları nelerdi, konu anlatımı, örnekler, tamlama yanlışlıkları hakkında bilgi.

TAMLAMA YANLIŞLIKLARI

İsim ve sıfat tamlaması, tamlayan ve tamlanan şeklinde iki unsurdan meydana gelir. Cümle içinde birden fazla isim tamlaması kullanılırsa, tamlamaların tamlayan veya tamlanan unsurları ek ya da kelime yönüyle uyum sağlamazsa bu bozukluk oluşur. Aynı durum sıfat tamlaması için de geçerlidir. Tamlamada yapı ve anlam olarak bozukluk olmamalıdır.

ÖRNEKLER

> “Milletimiz ne bizim ne Batı klasiklerini okuyor.” cümlesinde “bizim klasiklerini” şeklinde yanlış bir isim tamlaması oluşmuştur. Tamlanan fazladan bir ek almıştır. Cümle şöyle düzeltilmelidir.

Doğrusu: “Milletimiz ne bizim klasikleri ne Batı klasiklerini okuyor.”

> “Öğretmen ilgi ve belgisiz zamiri anlatacak.”

Doğrusu: “Öğretmen ilgi zamirini ve belgisiz zamiri anlatacak.”

Advertisement

> “Sınıf ve öğretmenler odasını kontrol eden müdür durumdan memnundu.”

Doğrusu: “Öğretmenler odasını ve sınıfları kontrol eden müdür durumdan memnundu.”

> “Düğünde kek ve portakal suyu ikram edildi.”

Doğrusu: “Düğünde portakal suyu ve kek ikram edildi.”

> “Başbakan; ekonomi, eğitim, siyasi alanda fikirlerini bildirdi.”

Doğrusu: “Başbakan; ekonomi eğitim alanında ve siyasi alanda fikirlerini bildirdi.”

Advertisement

UYARI

Çoğul anlam içeren bazı belgisiz sıfatlardan sonra gelen isimler çoğul eki almaz. Ayrıca isme sorulan “Kaç?” sorusuna cevap veren asıl sayı sıfatlarından sonra gelen isimler de çoğul eki almaz.

> Yedi elmaları (elmayı) hemen bitirmiş.

> On sekiz işçiler (işçi) binayı bir ayda bitirdi.

> Bir sürü problemler (problem) çıktı.

> Öğrenci birçok bahaneler (bahane) söyledi.

> Bunca tarlaların (tarlanın) içinden benimkini bulmuş.


Leave A Reply