Taraklı Canlılar Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Taraklılar nedir? Taraklı canlılar nelerdir, özellikleri nedir? Taraklılar, taraklı canlılar hakkında bilgi.

taraklilarTaraklılar; Eskiden selentereler (Coelenterata) içinde knidlilerle (Cnidaria) birleştirilmiş,bedeni yalnızca iki embriyo tabakasından oluşmuş, deniz çokhücrelileri (Metazoa) dalıdır.

Bilimsel adı Ctenophora olan taraklılar, gerçekte knidlilerden, iki önemli özellikleriyle ayırt edilirler: Bakışımları ışınsal değil iki yanlıdır; zehirli hücreleri (yakıcı hücreler) yoktur. Taraklıların çoğu açık denizde yaşar, bazıları da sürünücüdür. Başlıca özellikleri, kirpikli sekiz bandın bulunuşudur. Yer değiştirmeleri kirpiklerinin hareketi sayesinde olur. Küreğimsi organları (bantlar üstünde tarak biçiminde dizilmiş kirpik öbekleri) tarakları anımsatır ve adları da (yunanca tarak anlamındaki kteis, ktenos) bundan ileri gelir. Taraklılar ayrıca, avlarının yapıştığı, koloblast olarak adlandırılan yapışkan hücrelerle de donanmışlardır. Öbür organları az gelişmiştir. Bedenin tek boşluğunu, sindirim borusu oluşturur. Taraklılar erdişidirler; gelişmeleri başkalaşım geçirmeksizin gerçekleşir. Bu dal üç takıma ayrılır:

1. Cep biçiminde boşluklar içine çekilebilen iki dokunaçla donanmış Filictenidea. Bunların örnek biçimi, kiraz büyüklüğünde saydam ve küresel bir hayvan olan, Akdeniz’in Pleurobrachia pileus’udur.Gene bu takıma giren venüs-kemeri (Cestus veneris) denizde uzayıp giden 1,50 m boyunda uzun bir kurdele gibidir;

2. Nudictenidea takımı, birinci takımdan dokunaçlarının bulunmayışıyla ayrüır. Başlıca temsilcisi 20 cm boyunda bir kese görünümündeki Beroe’dir. Bu tür, avlarını çatlayıncaya kadar oburcasına yutarak ağzı açık biçimde yüzer;

3. son olarak tek sürünücü taraklılar olan Platyctenidea takımı gelir. Bunlar (venüskemeri gibi enlemesine değil) sırt-karın yönünde yassılaşmışlardır ve ağızlarının bulunduğu yüzeyleri üstünde sürünürler. Başlıca cinsi Ctenoplana ‘dır. Taraklıların öbür gruplarla yakınlık dereceleri, fosil halde tanınmamaları nedeniyle tartışmalıdır. Bedenlerinin iki embriyo tabakasından oluşmuş olması bunları knidlilere yaklaştırır, ama türbelarlarla (Turbellaria) da yakınlıkları olduğu sanılır.

Advertisement

Leave A Reply