Tarih Boyunca Rahiplik ve Rahibelik Rahipler ve Rahibeler Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Rahip nedir, rahibe nedir? Rahip ve rahibeler nerede ve nasıl yaşarlar, hangi dine mensupturlar? Rahip ve rahibeler hakkında bilgi.

Rahipler ve Rahibeler

Rahip ve rahibeler hayatlarını tamamen Tanrı’ya adamış olan insanlardır. Genellikle manastırlarda aynı dini görüşteki kişilerle birlikte yaşarlar.

Rahip ve rahibeler zamanlarını dua ederek ve meditasyon yaparak geçirirler. Ayrıca insanların bakımını üstlenir ve dini amaçlar için hizmette bulunurlar. Bazıları öğretmendir, bazıları hastalara hemşirelik yapar ve bazıları da ihtiyaç olan yerlere giderek insanlara yardım eder. Eşleri ve çocukları olmadığı için tüm zamanlarını yardıma muhtaç insanlar için harcayabilirler.

Hindu ve Budist rahipleri

Hindistan’da dünyevi hayatı meditasyonla dolu bir hayat için bırakan birçok kişi vardır. Yiyecek ve giyinme ihtiyaçları için başkalarının cömertliklerine bağımlı olarak yaşarlar. Tamamen dünyevi ihtiyaçlarından vazgeçmiş olan ve tek başına yaşayan Hindulara keşiş adı verilir ve bu keşişler turuncu renkte cüppeler giyer. İnsanlar için, daha ileri bir dünyaya meditasyon yaparak yolculuk eden bu insanlara yardım etmek onurdur. Ayrıca Hindu dininin manastırları ve toplulukları vardır. Buralarda rahiplerin kaldıkları basit odalar, meditasyon yapabilecekleri ve öğretim için kullanılabilecek bir büyük oda, ibadet için ve bazen de konukların kalmaları için yerler bulunur.

Budist manastırları da Hindu manastırlarına benzer. Tarihin başlangıcından bu yana bu manastırlar, Budist rahip ve rahibelerin yağmurlar başladığında barınacakları yer olmuştur. Manastırların inşaatlarında kullanılan malzemeler ve manastırın kurulacağı araziler halk tarafından bağışlanır. Bunları rahip ve rahibeler, hatta ziyaretçiler asla sahiplenemez.

Advertisement

İlk Hıristiyan rahipler

Hıristiyanlar için manastır düşüncesi İsa’nın ölümünden sonra ortaya çıkmıştır. Eski Hıristiyanlar mülklerini paylaşır, ibadet eder ve dayanışma içinde bir hayat sürerlerdi. 3. yy.da Mısırlı bir Hıristiyan olan Antony, İsa’nın kilisede okuduklarının arasında bazı sözler buldu: ‘Elinizde bulunanları satın ve onları yoksullara verin.’ O ve diğerleri o zamanlar mal ve mülklerini bırakarak Mısır ve Suriye’deki çöllerde yaşamaya gittiler. Bu ilk Hıristiyanlar dünyevi varlıklardan uzak, sadece Tanrı’ya dua ederek İsa’nın yaşadığı şekilde yaşamış, böylece İsa’ya daha yakın kalmışlardır.

İlk rahipler yalnız yaşamışlardır. Daha sonra mağaralarda veya yaptıkları barakalarda beraber yaşamaya başlamışlardır. Tapınmayla geçen zamanların dışında, hasır sepet yapmak gibi bazı işlerle de uğraşmışlardır. Akıllı olmak gibi bir itibarları olduğu için şehirlerde yaşayan insanlar, onlardan öğüt almaya yanlarına gelirlerdi.

Benedict rahipleri

Hıristiyan rahipleri arasında en önemli rahip, Aziz Benedict’tir. 6. yy,da İtalya’da yaşamış, ancak kendi topluluğu için oluşturduğu kanunlar, Hıristiyan dünyasında yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Bu kuralların takipçilerine Benedict rahipleri denir.

Benedict rahiplerinin kendilerine özgü yeminleri vardır. Bu yeminler bugünkü Hıristiyan rahip ve rahibelerinin yeminlerine çok benzer. Buna iki örnek, yoksulluk yemini olan kişisel tutkulardan uzaklaşmak ve bekâret yemini olan evlilikten uzak durmak sözüdür.

Orta Çağ

Tüm Avrupa’da erkekler ve kadınlar dini topluluklar içinde Isa gibi yaşamaya çalışmışlar ve Aziz Benedict kurallarını uygulamışlardır. Birçok manastır aynca çiftlik, hastane ve öğrenim merkezi gibi görevler üstlenmiştir. Rahip olmaya karar veren bazı inançlı insanlar, bu hayat tarzının her günkü yaşam gibi olduğunu düşünmüşlerdir. Böylece manastır hayatına dâhil olmuşlardır.

ilk zamanki keşişler, etrafta beş parasız dolanan rahiplerdi. Bunlar Aziz Francis ya da Aziz Dominic’in öğretilerini uygulamışlardır.

Advertisement

Eski ve yeni

İngiltere’de VIII. Henry zamanındaki reform döneminde (16. yy.da) manastırlar kapanmıştı. Ancak Avrupa kıtasında eski manastırlar işlevlerini sürdürmeye devam etti. Roma Katolik kuralları ve isa’nın takipçilerinin kuralları da dâhil olmak üzere yeni birçok dinî kurallar ortaya çıktı. Bilinen isimleriyle Cizvitler; öğretmen, vaiz ve misyoner olarak popüler hâle geldiler. Günümüzde güneyde, kuzeyden daha çok rahip ve rahibe vardır.


Leave A Reply