Tarihteki Büyük Göçler

0

Tarihteki büyük göçler nelerdir? Tarihten Günümüze önemli göç hareketleri ve nedenleri, nerelerde olmuştur, hakkında bilgi.

Tarihteki Büyük Göçler

Advertisement

Avrupa’dan Kuzey ve Güney Amerika’ya Olan Göçler:

Son yüzyıl içinde 65 milyondan fazla göçmen Avrupa’dan Amerika kıtasına göç etmişlerdir. Bunların 45 milyonu kuzey, 20 milyonu ise Güney Amerika’ya gitmişlerdir. Bu nüfus içinde en çok olan göçmen grubu ingiliz adalarındandı. Bununla birlikte İtalya, Almanya, İspanya, Rusya ve İsveç’ten de göç eden olmuştur.

16. yy başlarından beri meydana gelen önemli göç yönleri

1- Avrupa’nın her yerinden Kuzey Amerika’ya
2- Güney Avrupa’dan Güney Amerika’ya
3- İngiltere’den Afrika ve Avustralya’ya
4- Afrikalı köleler Kuzey ve Güney Amerika’ya
5- Hintli Çinlilerin göçleri
6- Kuzey Amerika’da batıya doğru olan göçler
7- Rusya’da doğuya doğru olan göçler

Advertisement

Avrupa’dan Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya Olan Göçler:

Afrika geniş ölçüde Avrupalılar ve birazda Asyalılar tarafından kolonize edilmiştir. Kuzeybatı Afrika, İspanya, Fransa ve İtalya kökenli göçmenlerce kolonize edilmiştir. Güney Afrika’da ise İngiliz ve Hollandalılar başlıca göçmenlerdi. Yine çok sayıda İngiliz Okyanusya’ya yerleşmişti. Bunlardan 1860’lara kadar Avustralya’ya mahkumların gönderilmesi şeklindeki zoraki göçtü ve bu tarihten sonra isteğe bağlı diğer göçler izledi.

Çin ve Hindistan’dan Olan Göçler:

Çin’in çok az nüfusu göç etmiş olmakla birlikte, on milyon Çinli’nin ülke dışında yaşadığı sanılmaktadır. Bu göçmen nüfus Endonezya, Kamboçya ve Burma’dadır. Çok azı ABD, Güney Amerika ve Avrupa’da yaşamaktadır.

Afrika’dan Başka Kıtalara Olan Göçler:

Afrika’dan başka kıtalara olan göçlerin başında, Kuzey Amerika’ya olan zoraki göçler ya da bir başka ifadeyle esir ticaretidir. 16.yy’da 20 milyondan fazla insan Orta Afrika’dan alınarak esir olarak satılmıştır.

Advertisement

Avrupa İçindeki Göçler :

Avrupa ve çevresindeki büyük çapta göçler İkinci Dünya savaşı sırasında ve Savaştan hemen sonra başlamıştır. Bazıları zoraki olan bu göçler, çok çeşitli nedenlere bağlı olmuştur. Bir kısmı savaş cephelerinden ve bombalanmış alanlardan kaçan kimselerin göçleri idi. Bazı göçlerde savaştan sonra mübadele (yer değiştirme) şeklinde olmuştur.


Leave A Reply