Taş Devri ve Özellikleri, Taş Devri ve Cilalı Taş Devri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Tarih öncesi devirlerin en eskisi kabul edilen Taş Çağı, Cilalı Taş Devri ile ilgili bilgiler ve Taş Devri özellikleri nelerdir?

Taş Devri

Taş Devri Duvar Resimleri

Taş Devri Duvar Resimleri

Tarih Öncesi çağların en eskisidir. Bu çağda insanlar gerek silah, gerek eşya olarak taşlardan büyük ölçüde faydalandıkları için bu adı almıştır. Taş Çağı’nın başlangıcı M.Ö. 200.000 yıl olarak kabul edilir.

İnsanlar taşları, önceleri, olduğu gibi kullanıyorlardı. Zamanla bunları yontarak bir şekil vermeyi düşündüler. Daha sonraları da taşların üzerlerini düzeltip cilalıyarak daha kullanışlı bir hale getirdiler. Bundan dolayı Taş Çağı «Kabataş Devri» «Yontmataş Devri», «Cilâlıtaş Devri» diye üçe ayrılır.

İnsanların hepsinin bu devirlerin birinden ötekine atlamaları bir anda olmamıştır. Bazı insan toplulukları bu alanda daha çabuk ilerlemiş, bazıları da geç kalmıştır. Yakın zamanlara kadar hala Taş Çağı’na benzer bir hayat yaşayan insan topluluklarına rastlanmaktaydı.

İnsanlar ancak madenlerden faydalanmayı öğrendikten sonra Taş Çağı’ndan kurtuldular. Böylece, Maden Çağı başladı. Bu çağ da, Bakır, Tunç, Demir devirleri olmak üzere, yazının icadına kadar sürdü. Bütün bunlar Tarih Öncesi Çağları’nı meydana getirirler.

Cilalı Taş Devri ve Özellikleri Nelerdir?

Cilalı Taş Devri Aletleri

Cilalı Taş Devri Aletleri

Taş Çağı’nın Yontma taş (veya Eski taş) ve Orta taş bölümlerinden sonra gelen en son devridir. «Yenitaş Devri» de denir. Taş sanayii bakımından bu çağın başlıca özelliği, aletlerin sadece yontulmakla kalmaması, bunların sürtülerek cilalı bir hale getirilmesidir.

Advertisement

Cilalı Taş Devri dünya medeniyeti bakımından büyük bir önem taşır. Bu devirde, tarım ve hayvancılık düzene konuldu, çanak ve çömlekçilikte ilerlemeler kaydedildi, kara ve göl üzerinde köyler kuruldu. Yalnız, bu devir türlü bölgelerde aynı zamanda başlamadığı gibi, ilerlemeler de insan topluluklarının hepsinde bir arada olmadı.

Cilâlı Taş Devri Mısır’da M.Ö.VI. binyılda başladı; kısa bir zaman sonra Maden Çağına geçildi. Batı Avrupa’da ise bu devir 3000 yıl sürdü. Dünyanın çeşitli bölgelerinde, bazı topluluklar, çömlekçilikte, tarımda herhangi bir ilerleme gösteremezken, örnek olarak hayvanları evcilleştirmekte çok ileri gittiler.

Taş Devrinde İnsanlar Nasıl Yaşardı? İlgili Makale İçin Tıklayınız.


Leave A Reply