Tavşanlı Nerededir? Tavşanlı İlçesi Nereye Bağlıdır?

0

Tavşanlı nerededir? Tavşanlı hangi ilimize bağlıdır? Tavşanlı ilçesi özellikleri, hakkında bilgi. Tavşanlı ismi nereden gelmektedir?

Tavşanlı - Kütahya

Tavşanlı – Kütahya

Tavşanlı; Kütahya İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 108 köyü vardır. İlin kuzeyinde; kuzeyden Domaniç, doğudan Merkez, güneyden Emet, batıdan Balıkesir’in Dursunbey ve Bursa’nın Harmancık ilçeleriyle çevrilidir.

Yayla görümündeki ilçe toprakları, yer yer tepelerle parçalanır. Orta bölümde Tavşanlı Ovası uzanır. Doğuda Kızıltepe (1.375 m), batıda Olukludağı (1.374 m) başlıca yükseltilerdir. Tavşanlı Ovası’nı sulayan Kocaçay kuzey ve güneydeki yamaçlardan inen sularla beslenir, doğu yönünde akarak Porsuk Çayı’na katılır. Karasal iklim egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 11.5°C, yağış tutarı 480-500 mm’dir. Yüksek kesimlerde karaçam, meşe ağaçlarından oluşan ormanlar, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi; tarım, hayvancılık ve madenciliğe dayanır. Buğday, arpa, nohut, mercimek, kuru fasulye, şekerpancarı, patates, yetiştirilen başlıca tarım ürünleridir. Keçi ve koyun beslenir. Krom, manganez, barit, magnezit, mermer, linyit yatakları vardır. İlçe sınırları içinde kalan zengin linyit yataklarının işletildiği Tunçbilek’te, Tunçbilek Termik Santralı kuruludur.

Tavşanlı Ovası’nda, deniz düzeyinden 860 m yükseltide, Balıkesir-Kütahya Kara ve Demiryolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 50 km uzaklıktadır.

Tavşanlı Adı Nereden Gelmektedir?

Tavşanlı’ya, adını Osmanlı şehzadesi I. Bayezid‘in düzenlediği ve 7 tavşan avladığı söylenen bir av partisinden aldığı söylenmiştir. Böylece bölgeye “tavşanlı yer” anlamına gelen Tavşanlı adı verilmiştir.


Leave A Reply