Tekvir Suresi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Tekvir Suresi nedir? Tekvir Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Tekvir suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Tekvir Suresi

Tekvir Suresi Hakkında Bilgi

Tekvir Suresi; Kuran-ı Kerim’in 81. sûresidir. 29 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Arapça tekvir sözcüğü “sarmak” anlamını taşır, “başa sarık sarma” anlamında kullanılır. Sûrede ise güneşin dürülmesi anlamında kullanılmıştır. Sûre: “Güney katlanıp dürüldüğünde” ayetiyle başladığından bu adla bilinmektedir. Burada kıyamet gününde olacaklardan söz edilir.

Tekvir Suresi Anlamı

1.Güneş, köreltildiği zaman,

2.Yıldızlar, bulanıklaşıp-döküldüğü zaman,

Advertisement

3.Dağlar, yürütüldüğü zaman,

4.Gebe develer, kendi başına terk edildiği zaman,

Kur’an’ın ilk hitap ettiği toplumda gebe develer en kıymetli mallardı ve onlara gözleri gibi bakarlardı. Âyette, Kıyamet gününün dehşeti içinde insanların en kıymetli mallarından bile vazgeçip terk edecekleri gerçeğine işaret edilmektedir.

5.Vahşi(hayvan)ler, toplandığı zaman,

6.Denizler, tutuşturulduğu zaman,

Advertisement

7.Nefisler, birleştiği zaman,

8.Ve ‘diri diri toprağa gömülen kızcağıza’ sorulduğu zaman:

9.”Hangi suçtan dolayı öldürüldü?”

10.Sahifeler açıldığı zaman,

Advertisement

11.Gök, sıyrılıp-yüzüldüğü zaman

12.Cehennem ateşi çılgınca kızıştırıldığı zaman,

13.Cennet de yakınlaştırıldığı zaman,

14.Nefis, neyi hazırladığını bilip-öğrenmiştir.

Advertisement

15.Artık hayır; yemin ederim sinip dönenlere,

16.Bir akış içinde yerini alanlara;

17.Kararmaya ilk başladığı zaman, geceye andolsun,

18.Ve nefes almaya başladığı zaman, sabaha;

Advertisement

19.Şüphesiz O, üstün onur sahibi bir elçinin sözüdür;

20.Güçlü, arşın sahibi Katında şereflidir.

21.Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir.

22.Sizin sahibiniz bir deli değildir.

Advertisement

23.Andolsun O, onu apaçık bir ufukta görmüştür.

24.O, gaybe karşı suçlanamaz.

 Âyette, Hz. Peygamberin vahiy yoluyla aldığı bilgileri, hiçbir şey saklamadan, olduğu gibi tebliğ ettiği ifade edilmektedir.

25.O da kovulmuş şeytanın sözü değildir.

26. Şu halde, siz nereye kaçıp-gidiyorsunuz?

Advertisement

27.O, alemler için yalnızca bir hatırlatmadır;

28.Sizden dosdoğru bir yön tutturmak dileyenler için.

29. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

Advertisement

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?