Tellür Nedir? Tellür Elementinin Özellikleri

0

Tellür elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Tellür elementi ile ilgili bilgi.

Periyodik çizelgenin VI A grubunda yer alır. 2,4 ve 6 değerliktedir. Tellür ilk kez 1782’de Müller von Reichenstein tarafından Transilvanya altın madenlerinde bulundu. 1798’de bu madeni inceleyen Klaproth tarafından adlandırıldı. Atom kütleleri 115-135 arasında değişen yirmi bir izotopu bilinir. Doğal tellür sekiz izotoptan oluşur.

Sembolü: Te
Atom Numarası: 52
Atom Ağırlığı: 127.60
Elemet serisi: Yarı Metal

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Gümüşi gri

PERİYODİK TABLO

Kristal durumundaki tellür, gümüş beyazı renginde, arıyken metalik parlaklıkta, kırılgan ve kolaylıkla toz durumuna gelebilen bir elementtir. Kimyasal özellikleri bakımından kükürt ve selenyuma benzer. Bileşikleri bu iki elementin bileşikleriyle eşbiçimlidir. Hidrojenle birleşerek tellürlü hidrojeni (hidrotellürik) verir. Madenlerle tellürürleri oluşturur. Hava temasında ısıtıldığında tutuşur ve beyaz tellür dioksit (TeO2) dumanları yayarak mavi bir alevle yanar. Ayrıca halojenlerle enerji vererek birleşir. Erimiş tellür demiri, bakırı ve paslanmaz çeliği aşındırır. Tellür katılmış bakırın ve paslanmaz çeliğin işlenmesi kolaylaşır. Tellür katılmış kurşunsa dayanıklılık ve sertlik kazanarak sülfat asidinden daha az etkilenir. Doğada rastgele dağılmış olarak bulunan tellür, ticari amaçla blisten bakırın elektrolizle arılaştırılması sonucunda ortaya çıkan anot çamurunda, en çok Kanada, Peru ve Japonya’da elde edilir. Zehirli olan bileşiklerinin dikkatli kullanılması gerekir. Ayrıca tellürün 1 m3 havada 0.01 mg’den daha az bile bulunsa bunu soluyan insanların nefeslerinin uzun süre çok pis koktuğu bilinir (tellür soluğu).


Leave A Reply