Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelişi (27 Aralık 1919)

0
Advertisement

Atatürk ve dava arkadaşlarının 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya gelme sebepleri ve Milli Mücadele’de Ankara’nın merkez seçilmesi sebepleri

Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelişi (27 Aralık 1919)

Atatürk'ün Ankara'ya GelişiMilli Mücadele yolunda ulu önder Mustafa kemal Atatürk arkadaşları ile birlikte bu mücadelenin merkezi yerininneresi olacağına dair bir arayışa girmişlerdi. Ankara fikri Mustafa Kemal daha henüz İstanbul’dan ayrılmadan önce aklındaydı. Bu fikrini Ali Fuat Paşa’ya dillendirmişti. Hatta Ali Fuat Paşanın komutasındaki 20. Kolordu Konya’dan Ankara’ya taşınması konusunda da bir kara alınmıştı. Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıkmadan evvele Ali Fuat Paşa’da Konya’da bulunan 20. Kolordu komutanlığının merkezini Ankara Sarıkışla’ya taşıyıvermişti.

Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919 tarihinde Samusn’a çıktıktan sonraki durakları olan ve Milli Mücadelenin altın adımları sayılabilecek Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas duraklarından sonra 27 Aralık 1919 tarihinde bu mücadele yüklü yolculuğun son aşaması olarak dava arkadaşları ile birlikte Ankara’ya geldi. Heyet-i Temsiliye üyeleri ve bu heyetin başkanı olarak Mustafa Kemal Paşa Ankara’da büyük bir sevgi gösterisi ile karşılanmıştır.

Heyeti-i Temsiliye Üyelerinin Ankara’ya Gelmesi ve Milli Mücadele’nin merkezi olmasının ana sebepleri ise aşağıdaki gibidir.

*** İstanbul’un işgal altında olması ve işgalciler ile işbirliği yapan bir padişah iradesinin bulunması
*** Anadolu’nun önemli bir kısmının işgal altında olması
*** Anadolu’da kalan az miktardaki işgal altında olmayan toprakların tam merkezinde yer alması
*** Ankara’nın merkez konumu sebebi ile irtibat ve iletişim konusunda bir merkez olması
*** Ankara ve yöresinde yaşayan halkın Milli Mücadeleye bağımlılıkları ve işgale karşı olmaları
*** Batı Anadolu’dan gelen Yunan tehlikesine karşı önlem alınabilecek bir noktada yer alması

Advertisement

Leave A Reply