Terapi Nedir ve Nasıl Yapılır? Psikolojik Terapinin Amaçları Nelerdir?

0
Advertisement

Terapi nedir? Nasıl yapılır? Psikoterapi nedir? Terapinin aşamaları ve amaçları ile terapi gören kişilerin amacı ne olacaktır?

psikoloji

Terapi nedir nasıl yapılır?

Terapi anlamına baktığımız zaman, terapi görecek kişinin ve terapistin bir araya geldikten sonra terapi alan bireyin hayatında temelden bir takım değişiklikler yapmak. Daha iyileştirici bir süreç izlemek adına “seans” adı altında geçirilen süreçlerin bütününe terapi denir. Bu bireyin terapi görmeye karar vermesindeki amaç. Zaten hayatındaki aksaklıkların ve süreci etkileyen noktaların farkında olması ve bunlara uzman bir kişiyle birlikte süreç arama isteğidir.

Terapistle yapılan seanslar,

Kişinin ufkunu genişletecek. Kendi dünyasında kendini yeniden çözümlemesini sağlayacak. Bu çözümlemesini hayat standartlarına da uygulayarak daha yetkin ve huzurlu bir yaşam sürmesine olanak sağlamaktadır. Bu seansların birbirinden farklı hedef noktaları ve hedeflerin farklılığından kaynaklı olan farklı terapi yolları mevcut olabilmektedir. Ancak burada izlenen yol ve amaç ne olursa olsun, her terapinin karşılıklı olarak tek ortak hedefi terapi gören bireyin hayattaki problemleriyle baş edebilme sürecinin kontrolünü tek başına kolaylıkla sağlayabiliyor olacak seviyeye gelmesidir.

Psikoloji

Terapi detaylı incelendiği zaman,

Pek çok kolu ve ilgi alanı olan; her şeyden önce bireyin kendi özüne ulaşmasını sağlayan, meşakkatli ve uzun yollardan geçilmekte olan süreçler olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar terapi alan bireyin ya da terapistin zaman zaman zorlandığı noktalar olsa da, genel yapısı itibariyle karşılıklı olarak bireylere kazanım yaptıran bir süreç olmaktadır.

Advertisement
Bir terapiye başlanma aşamasında,

İlk olarak birey kendisi adına varmak istediği noktayı ve bu noktada yapmak istedikleriyle karşısına çıkan engellerin bütününü terapistiyle paylaşır. O noktadan sonra terapist de kişiye varmak istediği noktaya ulaşması için önündeki problemleri birer birer aşması için yardımcı olmaktadır. Terapistlik nedir sorusunun cevabı bu noktada da bir nevi kılavuzluk yapmak olarak karşımıza çıkmaktadır.

Terapi süreçlerinin oluşabilmesi için mutlaka iki kişiyle çıkılan bir yoldan söz etmek gereklidir. Çünkü hiç bir terapist, tek başınayken bir hedef uğruna birine destek olabilme şansını yakalama lüksüne sahip olamamaktadır. Bu yüzden terapi süreçlerinde terapistin doğru yolu göstermesinin önemli olduğu anlaşılmaktadır. Terapi alan bireyin de aynı şekilde doğru yolda doğru adımlarla ilerlemeye dair isteğinin olması da çok önemlidir.

19. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar terapi metodları adına pek çok dal geliştirilmiştir. Terapistler tarafından yardım alan kişilerle birlikte çok başarılı bir şekilde yürütülmeye devam etmişlerdir. Bahsedilen bu terapi yaklaşımları bireylerin tam olarak hangi noktada sıkıntı yaşadıklarıyla ilgilidir. Bu sıkıntıya bağlı olarak izlemeleri gereken yollarla bağlantılı olarak birbirlerinden mecburi olarak değişim göstermektedir. Terapi yaklaşımlarının birbirlerinden ayrı olmasını bir yana koyarsak, var olan tüm bu yaklaşımlarda vazgeçilmez olan bir takım ortak kurallar da bulunmaktadır.

Bahsedilen bu koşullar; saygı çerçevesinde yaklaşımlarda bulunma, karşıdakine empati, saygı, sıcaklık ve samimiyet gösterilmesi; bunun dışında da bulunulan terapi sürecinde bulunulan ortamın ciddiyetinin terapist tarafından yardım alan kişiye aksettirilmesidir. Böylelikle en basit haliyle hasta ve doktor arasında olamsı gereken saygı ve sevgi bağı oluşturulmuş bulunulmaktadır.

Psikoloji

Psikoterapi nedir?

Psikoterapiyi genel manasıyla açıklamak gerekirse; yardım almaya gelen kişinin duygusal anlamda yaşadığı çatışmaları sonlandıran, bu süreçlerde yaşanan gerginlikleri ve kaygı durumlarını yok eden, ruhsal olarak bir kalkınmaya ve bireyi dış dünyayla daha rahat iletişim kurar hale getiren sürecin genel adı olarak dile getirmek mümkündür. Bu süreçte tüm bu sayılanları yerine getirebilmek adına gerekli tüm terapi yöntemleri ve teknikleri kullanılmaktadır.

Advertisement

Psikoterapi sürecine başlandığında, danışan(terapi alan kişi) ile terapist arasında başlangıç olarak danışanın yaşadığı sorunlar tüm detaylarıyla konuşulmaya başlanmaktadır. Bu sorunlar sadece ciddi anlamda psikolojik travmalar yaşayan kişilerde değil, normal zamanda hayatındaki belirli ölçütlerde sıkıntılar olan kişiler için de geçerli olabilmektedir.

Psikoterapinin en önemli noktası, terapistin kendisine öğretilen doğru yolları danışanına direterek değil, sadece arada aracı olarak ona anlattıktan sonra olması gereken yolu kendisinin bulmasını, kendi farkındalıklarını bu süreçlerde keşfetmesini ve ondan sonrasında çevresiyle daha sağlıklı ilişkilerde bulunabilmesini sağlayabilmektir.

Psikolojik Danışma

Psikolojik terapi nasıl yapılır?

İlk olarak psikolojik terapiye yani psikoterapiye başlandığı zaman. Belirlenen ilk ortak hedef hizmeti alan danışanın hangi amaçla orada bulunduğunu netleştirmek ve o amaca göre bir seans yolu çizmektir.

Sonrasında terapi alan kişinin psikolojik terapinin ne olduğu konusunda iyice bir fikir sahibi olması adına bu olayın tam olarak ne olduğu kendisine anlatılır. Bu aydınlatma sürecinde danışanıyla terapi süresince paylaştıkları her türlü bilginin ikisinin arasında bir mahrem niteliğinde olduğunun da altını çizmektedir.

İlk terapi yapıldıktan sonra zaten terapist kişi hakkında bir fikre varıp teşhisini koymuş bulunmaktadır. Ancak bu teşhisin kesinliğini kazanması için yine de sonraki iki üç seansta da terapist sürekli anlamaya çalışır. Teşhise odaklı seanslar yapmaktadır.

Kişiyi psikolojik terapi almaya iten sebepler; bağımlılık durumları, depresyon süreci, ölüm durumları, panik atak hastalığı, kriz süreçleri, yemek yeme bağımlılığı, boşanma deneyimi gibi daha pek çok şekilde örneklendirilebilecek durumlar olabilmektedir. Bu durumlarla kişinin ne kadar başa çıkıp çıkamayacağını bir terapist aşağı yukarı kestirebildiğinden kendisine gelen hastalarla ne derecede iletişim kurup kuramayacağını belirlemekte de serbesttir. Hastalarıyla ilk seansından sonra isterse önündeki süreçlerde başka seans yapmak istemediğini de dile getirebilmektedir.


Leave A Reply