Thebai Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Antik Thebai kenti ile söylencelerde geçen Thebai’ye karşı yediler ile iglili kısa bilgilerin yer aldığı yazımız.

THEBAİ, Yunanistan’da eski kent. Yunan Mitolojisi’nde ve tarihindeki önemi çok az anımsanır. Thebai, Miken Çağı’nda kentin güneyinde bulunan Kadmeia Kalesi’nce yönetildi. Kazılar arasında Miken sarayının birkaç odası açığa çıkarıldı. Buluntular arasında freskolar (İÖ 14. yüzyıl), atölyeler, fildişi oymalar, toprak levhalar ve kaplar vardır. Yakın çevresinde Miken mezarları açığa çıkarıldı. Orta Yunanistan’da öncelikli bir konuma ulaştığı İÖ 6.-5 yüzyıldan hemen hiçbir şey günümüze kalmamıştır.

THEBAİ YE KARŞI YEDİLER,

Orta Yunanistan’da Boiotia’nın başkenti sayılan yer; birçok söylenceye, onlara dayanan bazı edebiyat eserlerine konu olmuştur. Geleneksel inanışa göre Fenikeli Kadmos’un kurduğu kent, onun öldürdüğü canavarın dişlerinden türeyen silahlı adamlardan arta kalan beşinin dölünden türemiş beş soylu aileyle yönetilir. Yitik bir destanın konu edindiği çatışma, Aiskylos’un Thebai’ye Karşı Yediler, Euripides’in Phoinissai tragedyalarıyla Latin şairi Statis’in Thebais şiirinde işlenmiştir.

Düğüm, kral Oidipus’un lanetlediği, hükümdarlığı kılıçlarıyla bölüşeceklerini önceden söylediği iki oğluyla ilgilidir. Krallık sırasını bırakmayan Eteokles’e karşı bir saldırı düzenleyen Polyneikes, Adrastos’un başkanlığında birleşen öteki altı yiğitle birlikte sefere çıkar: Tydeus, Kapaneus, Hippome-don, Parthenopaios, Amppiaraos, başka bir Eteokles savaşta ölür.

Advertisement

Leave A Reply