Tiyatroda Dram Çeşitleri

0
Advertisement

Tiyatroda dram nedir? Tiyatroda dram çeşitleri ve özellikleri nelerdir, hakkında bilgi.

Tiyatro

DRAM VE ÇEŞİTLERİ :

Victor Hugo‘nun öncülük ettiği Romantizm akımıyla tiyatro anlayışında büyük değişiklikler olmuştur. Eski tiyatronun geleneksel kuralcılığının karşısına geçen modern tiyatro anlayışı, insanların, süratli olarak aristokrat sınıfın yaşantılarını, aklın düzenlediği davranışları trajik sahnelerde seyretmelerini, ya da yaşamın (hayatın) sadece gülünç taraflarına bakmalarını yeter bulmamıştır. Yaşamın ağlayan ve gülen taraflarını birlikte sahneye getirmek çabasını göstermiştir. Böylece yaşam, bütün yönleriyle ortaya konmuştur : Keder, umut, sevinç, kuşku, tasa, facia ve komik davranışlar gibi yaşamın türlü biçimleri dramda bir araya gelmiştir. Bu bakımdan draııı’a yaşamın gerçek görüntüsü diyebiliriz.

Dramın konuları, tarihin herhangi bir devrinden seçilebildiği gibi günlük yaşamdan da alınabilir. Eserin kişileri, her sınıf halktan seçilebilir. Trajedinin tersine olarak, çirkin olaylar bile sahneye getirilebilir. Perde sayısı sınırlı değildir. Dilde yücelik aranmaz. Konuyu değerlendiren her söz, anlatıma girebilir. Yani en incesinden en kabasına kadar her sözcük, dramın dilidir.

Dramda karakter ve tip bir arada bulunur.

Advertisement
Dramın çeşitleri şunlardır :

a) Piyes : Piyes, dramın ciddî ve ağırbaşlı olarak yazılan şekline verilmiş bir addır. Piyeslerde olaylar, sertliklerini kaybederek daha yumuşak bir biçime bürünürler. Facialar daha hafif bir şekilde işlenir.

b) Melodram : Duygulandırır ve fazla heyecan vericidir. Eskiden müzikle birlikte temsil edilirdi. Fakat sonraları müzik bırakılmış, sadece sözle temsil edilmeye başlanmıştır.

c) Feeri : Bu da masalın sahneye gelmiş şeklidir, insanlarla birlikte cinler, periler, şeytanlar, devler, melekler, cadılar gibi hayalin icadettiği varlıklar, feerinin sahne kahramanlarıdır.


Leave A Reply