Toplum İle İlgili Cümleler, Toplum Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0

Toplum ile ilgili cümleler. Toplum kelimesi içeren “Toplum” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Toplumsal Değişme

Toplum İle İlgili Cümleler

 1. Toplumun bu kadar yüksek gıda fiyatları ile yaşaması mümkün değildir.
 2. Philemon, Atina toplumunu yergili bir bakışla işleyen Yeni Komedya şairlerinden.
 3. Ayrıca köylülerin durumunu düzeltecek toplumsal yasalar çıkarılmasını sağladı.
 4. Böylece kişi doğuştan gelen psikolojik yapılanmasıyla toplum arasında bir uzlaşmaya varabilir ve toplumun beklentileriyle daha kolay uyum sağlar.
 5. Bu süreçte bir ayrılık yaşanacaksa da, topluma faydalı, eğitimli ve seviyeli olarak hareket edilmesi gerekmektedir.
 6. Bünyesinde burslu öğrencilere de yer vermesi bu eğitim kurumlarını toplum nezdinde daha saygın bir konuma getirir.
 7. Tipik bir Balobedu köyü, barınmak, çalışmak ve toplumsal etkinlikler için kullanılan 20-80 küçük yapıdan oluşur.
 8. Cava’da olduğu gibi, toplumsal tabaka farklılıklarını gösteren değişik konuşma biçimleri vardır.
 9. 1967’de akademik çalışma amacıyla gittiği Berlin’de Türk Toplumcular Ocağı’nı kurdu.
 10. Bu yaşamın geçici dünyalardan (samsara) yalnızca biri ve toplumsal sınıf ile kişisel özelliklerin daha önceki yaşamlardaki eylemlerin sonucu olduğu biçimindeki inanış hem phala, hem de karman’m temelini oluşturur.
 11. Toplumun nabzını tutmak politikacıların asli görevleri arasında yer almaktadır.
 12. Toplum içindeki davranışlarımıza ve sözlerimize dikkat etmeliyiz.
 13. Türk toplumunda ailenin, ailenin içinde de kadının yeri ve önemi büyüktür.
 14. Günümüzde teknoloji, toplum içinde yaşam biçimimizi belirleyen en önemli faktördür.
 15. Hazırladıkları sosyal sorumluluk projeleri, tüm seviyelerdeki öğrencilerin toplumsal sorunlar konusunda bilinçlenmelerini sağlamaktadır.
 16. Toplumlar farklı ilgi ve yeteneklere sahip bireyleri içerir.
 17. Toplumda iyi bir yere gelebilmek için hem çok çalışmalı hem de doğru seçimler yapmalısın.
 18. Toplumda, çalışma, hem sosyal katılım, hem de gelir dağılımı ve ekonomik kazanç bakımından en önemli mekanizmadır.
 19. Toplumlar kendi cellatlarına aşık olmaları halinde yok olmaya mahkumlardır.
 20. Toplumların ahlaki düzeylerini ölçmek için o ülkedeki siyasetçilerin başarısızlık sonrası yaptıkları konuşmalara ve davranışlara bakmak yeterli olacaktır.
 21. Toplumun düzenini bozan kişilerin cezaevine girmesi çok da garipsenecek bir durum değildir.
 22. Yaklaşık 15 yıl psikolojik tedavi gören bir kişinin toplum içerisine karışması kolay olmayacaktır.

Leave A Reply