Toprak İle İlgili Atasözleri Deyimler Anlamları Açıklamaları, İçinde Toprak Geçen

4
Advertisement

İçinde toprak kelimesi geçen atasözleri ve deyimler, bu atasözü deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Toprak hakkında atasözleri, deyimler.

Toprak İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Toprak İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • “altın tutsa toprak olur (altına yapışsa elinde bakır kesilir)”
  giriştiği işlerde büyük talihsizliklere uğrayan kimsenin durumunu anlatan bir söz.
 • ” bir avuç altının olacağına bir avuç toprağın olsun”
  altın harcanıp gider, toprak ise sürekli ürün veren, para getiren bir maldır.
 • “ineğin sarısı, toprağın karası”
  çiftçiler arasında ineğin sarı, toprağın kara renkli olanı beğenilir.
 • “toprağı işleyen, ekmeği dişler”
  işini yapması gerektiği biçimde yapan kişi, çalışmasının verimlerinden yararlanır.

Toprak İle İlgili Deyimler

 • “bir avuç toprak olmak”
  ölmek: O olmasaydı, sen şimdi bir avuç toprak olmuştun. -R. N. Güntekin.
 • “gözünü toprak doyursun”
  kendinden olan veya kendisine verilen şey ne kadar çok olursa olsun, bununla yetinmeyenler için söylenen bir ilenme sözü.
 • “toprağa bakmak”
  ölümü yakın görünmek.
 • “toprağa düşmek”
  ölüp gömülmek: Bu sabah hesap ettim, küçüğüm toprağa düşeli tam yetmiş üç gece olmuş. -R. N. Güntekin.
 • “toprağa vermek”
  ölüyü gömmek.
 • ” toprağı bol olsun”
  Müslüman olmayanlar için ruhu sükûn içinde olsun” anlamında söylenen bir söz: “On dakikaya kalmadan adamcağız sizlere ömür! -Toprağı bol olsun diyeceksiniz. -R. Erduran.
 • “toprağı çekmiş”
  sürekli olarak yaşadığı yerden kısa bir süre kalmak üzere gittiği başka bir yerde ölenler için söylenen bir söz.
 • “toprağına ağır gelmesin”
  bir ölünün aleyhinde konuşulduğunda kullanılan bir söz.
 • “toprak çekmek”
  1) bir yerdeki toprağı başka bir yere taşımak; 2) mec. ölmek.
 • “toprak paklar”
  bir kimsenin yaptığı kötülükler ancak ölmesiyle son bulur anlamına kullanılan bir söz.
 • “yaşı yerde (toprakta) sayılası”
  ölsün anlamında kullanılan bir ilenme sözü.

Toprak Hakkında Bilgi

Türlü kültelerin (kayaların) kırılıp ufalanması ile, bunların çürümüş bitki, hayvan gibi örgensel cisimlerle karışmasından ortaya çıkmış yeryüzü örtüsüdür, bitkiler bunun üzerinde yetişir.

Topraklar, görünüşlerine, verimlerine göre çeşitlere ayrılırlar.

Yeryüzündeki topraklar 1) Kumlu; 2) Kireçli; 3) Killi; 4) Humuslu olmak üzere, dörde ayrılır.

Kumlu Toprak. — Verimli değildir. Bu topraklarda daha çok kökleri derinlere uzanan bitkiler yetişir. Bu gibi topraklar, kıyı ovalarında, bozkırlarda, yaz, kış sıcak olan bölgelerde bulunur.

Killi Toprak. — Çok killi olmayanları oldukça verimlidir; çok killi olanları suyu çekmez. Su, yüzde kalıp, toprağın içine giremediğinden bitkilere yararlı olamaz. Bazan killi toprakla kumlu toprak karışık olur. Bunlara «balçıklı toprak» denir.

Advertisement

Kireçli Toprak. — Verimsiz bir toprak türüdür. Bileşiminde kireçtaşı (kalker) olan bu toprakların bitki çeşidi az, işlenmesi güçtür.

Humuslu Toprak. — «Kara toprak» da denir. En verimli toprak türü budur. Karışımında, bitkilerin, hayvanların çürükleri (humus) vardır. Bundan dolayı, bitkiler bol besin bulur.


4 yorum

Leave A Reply