Tuğrul Bey Dönemi Olayları

0
Advertisement

Büyük Selçuklu devletinin kurucusu olan büyük devlet adamı ve asker Tuğrul Bey’in hayatı ve dönemi olayları ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız.

Tuğrul BeyTUĞRUL BEY (993 – 1063), Büyük Selçuklu devletinin kurucusudur. Selçuk Bey’in torunu, Mikail Bey’in oğludur.

Selçuk Bey, Oğuz Türkleri’ni kuvvetli bir devlet halinde birleştirmek istemiş, bunu tamamlayamayarak ölmüştü. Tuğrul Bey, büyükbabasının yolunda yürüdü. Once kardeşi Çağrı’yı, amcasının oğlu Kutulmuş’u yenerek kendi özgür mevkiini sağlamladı. Gittikçe güç kazanarak 1038’de Nişabur’da bağımsızlığını ilan etti. Bundan sonra da geniş ölçüde fetihlere koyuldu. Horasan, Harzem, Kirman bölgelerini kısa zamanda kendi ülkesine kattı. Kafkasya’yı da aldıktan sonra ülkesini Trabzon’a kadar genişletti. 1047’de Irak’a girdi; Kabe yollarını düzelteceğini ileri sürerek, Abbasi hükümeti üzerinde nüfuz kazandı.

Halife, hutbelerde, kendi adı ile birlikte, onun da adını okutmaya başlamıştı. 1054 ve 1057 yıllarında iki defa Irak’a sefer yapan Tuğrul Bey’in bu hareketleri sonucunda Yakın Doğu’da ki İslam egemenliği tamamen Selçuklu Türkleri’nin eline geçti. Tuğrul Bey kısa zamanda bütün İran, Irak, Harzem, Horasan, Kirman, Azerbaycan, Kafkaslar, Doğu Anadolu’da tek egemen haline geldi. Abbasi Halifesi ona, kızı ile birlikte “Doğunun ve Batının Sultanı” unvanını da vermiştir.

Tuğrul Bey, Nişabur’dan sonra başkent yaptığı Rey şehrinde, 70 yaşlarında öldü.

Advertisement

Tuğrul Bey daima halk topluluğu içinde yaşamaktan zevk alır, alçak gönüllü bir insandı. Oğlu yoktu; ölümünden sonra yerine, kardeşlerinden Davut’un oğlu Süleyman geçmiştir.


Leave A Reply