Türkiye’de Yaşayan Av Hayvanları

0
Advertisement

Türkiye’de yaşayan av hayvanları nelerdir? Türkiye’deki av hayvanlarının yaşadıkları bölgeler ve avlanma izinleri hakkında bilgi.

Türkiye’de Yaşayan Av Hayvanları

KUŞLAR

Bağırtlak: Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu’da yaşarlar. Karın altı siyah, göğsü bantlı, güvercinden iri bir kuştur. Koruma altına alınmış olan benekli bağırtlak dışında avlanmaları belli zamanlarda serbesttir.

Bıldırcın: Boyu 17-20 cm civarında küçük bir av kuşu olup otlak ve yaylalarda yaşarlar. Avı belli zamanlarda serbesttir.

Çil: Yurdumuzda Ege, Trakya, İç ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde yaşarlar. Keklikten küçük, boz gri renklidirler. Koruma altına alındığından avlanması yasaktır.

Flamingo: Tuzlu ve acı göllerde yaşarlar. Çok uzun bacaklara ve boyna sahiptirler. Kanatları pembe renkte olup uçları siyahtır. Avlanmaları yasaktır.

Huş Horozu: Yurdumuzda Kaçkarlar, Artvin ormanları ve nadiren Pasof’ta yaşarlar. Erkeği siyah renkli, kuyruğu çatal ve yana kavislidir. Nesli tükenmek üzere olup avlanmaları yasaktır.

Advertisement

Keklik: Yurdumuzun her yerinde rastlanılan kuşlar olup boyu 30-35 cm civarındadır. Koruma altına alınmış olan çil keklik dışında avı belli zamanlarda serbesttir.

Kuğu: Göçmen bir kuş türü olmaları nedeniyle yurdumuzun belli yörelerinde kuluçkaya yatarlar. Uzun boyunlu, beyaz, oldukça iri bir kuştur. Avlanmaları yasaktır.

Kum Kekliği: Göğsü benekli, kanat tüyleri mor bantlı, çilden daha küçük bir kuştur. Gözlerinin üzerinde ince sürmeleri bulunur. Dişileri boz renklidir. Avlanmaları belli zamanlarda serbesttir.

Mezgeldek: Toygiller cinsinden nadir rastlanan, boyu 40-45 cm civarında olan ve çayırlarda yaşayan bir kuştur. Avlanması yasaktır.

Sülün: Batı ve Orta Karadeniz’de, Marmara’nın belli yörelerinde yaşarlar. Kızıl kahverengi tüyleri, koyu yeşil başı ve uzun kuyruğu bulunan bir kuş olup boyu 53-85 cm arasındadır. Avı yasaktır.

Toy: Geniş düzlüklerde sürüler hâlinde yaşayan ve nadir rastlanan kuşlardır. Av kuşlarının en irilerinden olup boyu (75-105 cm) oldukça uzundur. Nesilleri azalmıştır ve avlanmaları yasaktır.

Advertisement

Telli Turna: Turnadan küçüktürler. Başlarında bir serpuş, göğüslerinden sarkan tüyleri bulunur. Göçmen kuşlardan olup avlanmaları yasaktır.

Turaç: Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin çalılık ve tarlalık alanlarında rastlanır. Erkeği siyah renkli ve göğsü beyaz benekli olup boyu 35 cm’dir. Avlanmaları yasaktır.

Turna: Boyun ve bacakları uzun, gri renkte, iri göçmen kuşlardır. Yurdumuzun bazı bölgelerinde kuluçkaya yatarlar. Avlanmaları yasaktır.

Ürkeklik: Yurdumuzda, Doğu Toroslar, Kuzeydoğu ve Doğu Anadolu dağlarının yüksek ve sarp kısımlarında yaşarlar. Koruma altına alındığından avı yasaktır.

Yaban Kazları: Yurdumuzda birçok kaz türüne rastlanır. Boz kaz yerli, diğerleri göçmendirler. Hepsi göl ve bataklıklarda yaşarlar. Koruma altına alınmış olan tarla kazı, küçük tarla kazı, küçük sakarca (nesli tükenmek üzeredir), boz kaz, ak yanaklı kaz, yosun kazı, Sibirya kazı, Nil kazı dışında avlanmaları belli zamanlarda serbesttir.

Yaban Ördekleri: Genellikle göçmen olup kışı yurdumuzun göl ve bataklıklarında geçirerek bir kısmı kuluçkaya yatar. Bazı türleri dışında avlanmaları belli zamanlarda serbesttir.

Av Hayvanları

MEMELİLER

Alageyik: Akdeniz Bölgesi’ndeki ormanlarda yaşarlar. Sayıları oldukça azalmış olup geyikten daha küçüktürler. Uzunluğu 130-165 cm, ağırlığı 75-135 kg, yaşam süresi 12-18 yıldır.

Boz Ayı: Ormanlarda ve sarp dağlarda yaşarlar ve yırtıcıların en irisidirler. Av turizmi dışında avı yasak olup ömrü 30-40 yıldır.

Ceylan: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Urfa çevresinde yaşarlar. Karacadan daha küçüktür. Erkeklerde yukarı ve geriye doğru kıvrık boynuzlar bulunur. Avı yasak olup ömrü 15-18 yıldır.

Çakal: Sürüler halinde dolaşan, kurttan küçük bir hayvan olup avı serbesttir. Yaşam süresi 12-15 yıldır.

Advertisement

Geyik: Karışık ve sık ormanlarda yaşarlar. Erkeklerde büyük çatallı boynuzlar vardır. Uzunluğu 165-250 cm, ağırlığı 150-250 kg, ömrü 12-15 yıldır. Avı yasaktır.

Karaca: Baltalık ormanlarda yaşarlar. Geyiklerin en küçükleri olup erkeklerde kısa çatallı boynuzlar bulunur. Uzunluğu 93-135 cm, ağırlığı 18-30 kg, ömrü 15 yıldır. Avı yasaktır.

Karakulak: Batı, Güney ve Güneydoğu Anadolu’da yaşarlar. Ağaçsız bölgeleri ve yarı kurak iklimleri severler. Ömrü 15-18 yıl olup avı yasaktır.

Kurt: Bütün bölgelerde yaşarlar. Köpek görünümünde yırtıcı ve güçlü bir hayvandır. Uzunluğu 90-120 cm, ağırlığı 30-50 kg, ömrü 14-16 yıldır. Avı serbesttir.

Pars: Kedigillerin en irisi olup nadir rastlanan etobur hayvanlardandır. Anadolu parsı olarak bilinen türe uzun zamandır rastlanmamaktadır Uzunluğu 110-150 cm, ağırlığı 55-80 kg, ömrü 16-22 yıldır. Avı yasaktır.

Porsuk: Ormanlık ve kayalık bölgelerde yaşarlar. Kısa bacaklı iri hayvanlardır. Avı yasaktır.

Sansar: Yurdumuzda kaya sansarı ve ağaç sansarı türlerine rastlanır. Kedi büyüklüğünde olup uzun kuyrukları vardır. Belli zamanlarda avlanmaları serbesttir.

Saz Kedisi: Akarsu ve göl kenarlarında, sazlık, dikenlik ve çalılık yerlerde yaşamayı severler. Orta boyda köpek büyüklüğündedirler. Kuyrukları küt kısa olup etobur hayvanlardır. Avı yasaktır.

Sırtlan: Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde nadiren rastlanır. Ense ve omuzlarında sert yeleler bulunur. Uzunluğu 110-120 cm; ağırlığı 25-35 kg, ömrü 12-15 yıldır. Avı belli zamanlarda serbesttir.

Su Samuru: Akarsu, göl kenarı ve bataklıklarda yaşarlar. Uzunluğu 65-85 cm, ömrü 15 yıldır. Avı yasaktır.

Tavşan: Anadolu’nun her bölgesinde birçok türüne rastlanabilir. Avlanmaları belli zamanlarda serbesttir.

Advertisement

Tilki: Anadolu’nun her bölgesinde rastlanabilir. Kısa bacaklı ve uzun kuyrukludurlar. Avlanmaları belli zamanlarda serbesttir.

Yaban Domuzu: Bütün bölgelerde yaşarlar. Ağırlığı 150-250 kg, ömrü 20 yıldır. Avı serbesttir.

Yaban Keçisi: Erkeklerin boynuzları yukarı kıvrık ve büyük, dişilerin ise boynuzları kısadır. Kayalık bölgelerde yaşarlar. Uzunluğu 130-180 cm, ömrü 15-18 yıldır. Avı yasaktır.

Yaban Kedisi: Evcil ev kedisinden daha iridir. Ormanlarda ve ağaçlık yerlerde yaşar. Avı yasaktır.


Leave A Reply