Turks ve Caicos Adaları Nerededir?

0

Atlas Okyanusunda yer alan adalar topluluğu olan Turks ve Caicos Adaları ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Turks ve Caicos Adaları

Advertisement

TURKS ve CAİCOS ADALARI, Atlas Okyanusu’nda, Bahama Adaları’nın güneydoğu bölümünü oluşturan (Büyük Britanya toprağı ) iki ada grubu. Toplam yüzölçümü 430 km2, merkezi Grand Turk Adası.

Dominikan Cumhuriyeti’nin 145 km doğusunda, Jamaika’nın 724 km kuzeydoğusundadır. Toplam 30 adadan yalnızca 8’inde yerleşim vardır: Grand Turk (10.5 km uzunluğunda, 2.5 km genişliğinde), Salt Cay, Grand Caicos (40 km uzunluğunda, 19 km genişliğinde), Kuzey Caicos, Güney Caicos, Doğu Caicos, Turk Adaları (Grand Turk ve Salt Cay), Caicolar’ dan, 35 km genişliğindeki, derin İsland Passage Boğazı ile ayrılır. Adalar, genelde alçak, düz, kumlu ve çorak topraklarla kaplıdır. Çalılıklar, bodur ağaçlar, başlıca bitki örtüsünü oluşturur.

Zaman zaman meydana gelen kasırgalar, büyük zarara yol açar. Balıkçılık denizkabuklulan ve tuz (deniz suyunun büyük havuzlarda buharlaştınl-masıyla elde edilir) dışsatımı temel gelir kaynaklarıdır. Sisal, başlıca tarımsal üründür. Turizm, son yıllarda gelişme gösteren önemli bir sektördür. % 42’si Turk Adalan’nda yaşayan nüfusun büyük çoğunluğunu Zenciler ve Avrupa-Afrika soyundan gelen Melezler oluşturur.

Advertisement


Leave A Reply