Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Nedir? Nasıl Bir Eğitim Alırlar? Mezunları Ne İş Yapar?

0
Advertisement

Üretimde Kalite Kontrol Bölümü: Tanımı, Eğitim İçeriği ve Mezuniyet Sonrası Kariyer Olanakları. Kalite Kontrol Uzmanları, üretim süreçlerinde hataları tespit eder, kaliteyi artırır ve çeşitli sektörlerde çeşitli işlerde çalışabilirler.

Üretimde Kalite Kontrol Bölümü

“Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık) Meslek Yüksekokulu Bölümü,” üniversitelerin veya meslek yüksekokullarının altında yer alan ve iki yıl süren bir eğitim programıdır. Bu bölüm, öğrencilere üretim süreçlerinde kalite kontrolünün temel prensiplerini ve tekniklerini öğretmeyi amaçlar.

Kalite kontrol, ürünlerin veya hizmetlerin belirlenen standartlara uygunluğunun sağlanması için yapılan faaliyetleri içerir. Üretim süreçlerinde kalite kontrol, hataların ve kusurların minimize edilmesini, süreçlerin etkinliğinin artırılmasını ve sonuç olarak müşteri memnuniyetinin sağlanmasını hedefler.

Bu bölümde öğrencilere genellikle aşağıdaki konular hakkında eğitim verilir:

 1. Kalite kontrol yöntemleri ve araçları: Ölçüm ve analiz yöntemleri, veri toplama teknikleri, kalite kontrol araçları ve yazılımları gibi konular ele alınır.
 2. Kalite yönetim sistemleri: ISO 9001 gibi kalite yönetim sistemlerinin temel prensipleri ve uygulanması öğretilir.
 3. İstatistiksel kalite kontrol: Kalite kontrol süreçlerinde istatistiksel yöntemlerin kullanımı, örnekleme teknikleri, süreç izleme ve kontrol grafikleri gibi konular ele alınır.
 4. Üretim süreçleri ve kalite güvencesi: Üretim süreçlerinin analizi, kalite güvence sistemlerinin kurulması ve kalite denetimleri yapma süreçleri öğretilir.
 5. Müşteri ilişkileri ve memnuniyeti: Müşteri odaklılık, şikayet yönetimi ve müşteri memnuniyeti konuları üzerinde durulur.

Bu bölüm mezunları, üretim süreçlerinde kalite kontrolü yönetme, kalite kontrol tekniklerini uygulama, hataları tespit etme ve düzeltme gibi görevleri üstlenerek, üretim ve hizmet sektörlerinde kalite güvencesi süreçlerine katkı sağlayabilirler. Ayrıca, bu alanda çalışanlar, sertifikasyon süreçlerine katılarak uluslararası geçerliliği olan kalite yönetim sistemleri konusunda uzmanlaşma fırsatına da sahip olabilirler.

Advertisement

Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık) Mezunları Ne İş Yapar?

Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık) mezunları, üretim süreçlerinin kalite kontrolü ve kalite güvencesiyle ilgili çeşitli işlerde çalışabilirler. İş yapabilecekleri alanlar ve pozisyonlar şunlardır:

 1. Kalite Kontrol Teknisyeni: Üretim süreçlerindeki ürün ve hizmetlerin kalite kontrolünü yapar, ölçüm ve testleri gerçekleştirir, kalite güvence sistemlerini uygular ve hataları tespit eder.
 2. Kalite Güvence Uzmanı: Kalite güvence süreçlerini yönetir, kalite politikalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına katkı sağlar, belgelendirme ve sertifikasyon süreçlerine katılır.
 3. İstatistiksel Kalite Kontrol Uzmanı: İstatistiksel yöntemlerle veri analizleri yapar, üretim süreçlerini istatistiksel olarak izler, kontrol grafikleri ve raporlar hazırlar.
 4. Proses İyileştirme Uzmanı: Üretim süreçlerinin analizini yapar, süreçlerdeki verimsizlikleri tespit eder ve iyileştirme çalışmaları yürütür.
 5. Müşteri Memnuniyeti Uzmanı: Müşteri şikayetlerini analiz eder, müşteri geri bildirimleriyle ilgilenir ve müşteri memnuniyetini artırmak için önlemler alır.
 6. Kalite Denetçisi: Kalite standartlarının ve prosedürlerin uygulanmasını denetler, raporlar hazırlar ve iyileştirme önerilerinde bulunur.
 7. Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı: ISO 9001 ve diğer kalite yönetim sistemleri konusunda uzmanlaşarak kurumların sertifikasyon süreçlerine destek olur.
 8. Laboratuvar Teknisyeni: Ürün ve malzemelerin kalite testlerini laboratuvar ortamında gerçekleştirir ve sonuçları raporlar.
 9. Kalite Eğitmeni: Kalite kontrol ve kalite güvencesi süreçleri hakkında çalışanlara eğitim verir ve farkındalık oluşturur.

Üretimde Kalite Kontrol mezunları, çeşitli sektörlerde çalışabilirler. Otomotiv, gıda, ilaç, elektronik, tekstil, metal işleme gibi üretim odaklı sektörlerde ve üretim departmanlarında iş imkanları bulunmaktadır. Aynı zamanda kalite danışmanlık firmalarında da çalışarak farklı sektörlerdeki şirketlere hizmet verebilirler.

Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık) Bölümünde Hangi Eğitimler Alınır?

Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık) bölümünde öğrencilere, üretim süreçlerinde kalite kontrol ve kalite güvencesi konularında temel bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla çeşitli eğitimler verilir. Bu eğitimler, öğrencilerin endüstriyel alanlarda kalite kontrol uzmanı olarak çalışabilecekleri donanımları kazanmalarını hedefler. İşte bu bölümde genellikle alınan eğitimlerden bazıları:

 1. Kalite Yönetim Sistemleri: ISO 9001 gibi kalite yönetim sistemleri ve standartları hakkında temel bilgiler ve uygulama becerileri öğretilir.
 2. İstatistiksel Yöntemler: İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri, örnekleme teknikleri, süreç izleme ve kontrol grafikleri gibi istatistik temelli araçlar ve yöntemler üzerine eğitim verilir.
 3. Kalite Güvencesi ve Denetim: Kalite güvence sistemleri ve süreçlerinin nasıl tasarlanacağı ve uygulanacağı, denetim teknikleri ve kalite yönetim sistemlerine uygunluk denetimleri öğretilir.
 4. Kalite Kontrol Araçları: Kalite kontrol süreçlerinde kullanılan araçlar ve yazılımlar hakkında bilgi verilir. Örneğin; denetim formları, kontrol kartları, kalite kontrol yazılımları gibi araçlar öğrencilere tanıtılır.
 5. Metrolji ve Ölçüm: Doğru ölçüm ve test yöntemleri, ölçüm aletleri ve cihazları hakkında eğitim alınır.
 6. Proses ve Ürün İyileştirme: Üretim süreçlerinin analizi ve iyileştirme yöntemleri, hataların ve kusurların azaltılması için alınacak önlemler üzerine eğitimler düzenlenir.
 7. Müşteri İlişkileri ve Memnuniyeti: Müşteri odaklılık, şikayet yönetimi ve müşteri memnuniyeti konularına vurgu yapılır.
 8. İş Sağlığı ve Güvenliği: Üretim süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme yapılır ve güvenli çalışma prensipleri öğretilir.
 9. Mesleki İngilizce ve İletişim: İş dünyasında etkili iletişim için gerekli olan İngilizce ve genel iletişim becerileri geliştirilir.

Bu eğitimler, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra pratik beceriler de kazandırmayı hedefler. Derslerin yanı sıra, uygulama laboratuvarları, projeler ve staj imkanları da öğrencilerin pratik tecrübe edinmelerine yardımcı olur. Böylece mezunlar, üretim sektöründe kalite kontrol süreçlerini etkin bir şekilde yönetebilecek ve kalite güvencesi sağlayabilecek donanıma sahip olurlar.

Üretimde Kalite Kontrol

70%
70%
Awesome

Belirlenen standartlara göre; işletmeye ait üretim girdilerinin en verimli şekilde kullanılması, kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün veya hizmet elde edilmesi için planlama yapılması, uygulamanın kontrol edilmesi, sonuçların ölçülerek veri toplanması ile değerlendirilmesi için kalite güvence liderine bağlı olarak hazırlanan iş planı ve programına göre çalışan kişidir.

 • İş İmkanları
  7
 • Kazanma Zorluğu
  7

Leave A Reply