V Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları, Eş Anlamlılar Sözlüğü

0
Advertisement

V harfi, Türkçede bulunan V harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. V Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

V Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Kaynak: pngegg.com

V Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • vadetmek: söz vermek,
 • vade: mühlet,
 • vadesiz: günsüz,
 • vahdet: birlik,
 • vahim: tehlikeli, ağır.
 • vahşi: yabani, ilkel,
 • vaka: olay, olgu.
 • vakar: ağırbaşlılık,
 • vakarlı: ağırbaşlı, onurlu,
 • vakarsız: onursuz,
 • vaki: olan, olmuş,
 • vakit: zaman,
 • vakur: ağırbaşlı,
 • valide: anne.
 • valilik: vilâyet,
 • valiz: bavul,
 • vâris: mirasçı.
 • varlık: 1. mevcudiyet. 2.zenginlik, servet,
 • varlıkbirliği: vahdeti vücut,
 • varlıklı: zengin, variyet,
 • varmak: ulaşmak, erişmek,
 • vasıl olmak,
 • varol: yaşa.
 • varolma: mevcudiyet.
 • varsayım: faraziye, hipotez,
 • varyemez: pinti,
 • vasat: 1. orta. 2. ortam,
 • vasati: ortalama,
 • vasıf: nitelik.
 • vasıflandırma: nitelendirme, adlandırma,
 • vasıl: ulaşan, varan,
 • vasıta: aracı, araç.
 • vasiyet: ölümden sonra yapılması istenen şey.
 • vatan: yurt.
 • vatandaş: yurttaş,
 • vatanperver: yurtsever,
 • vaveyla: çığlık,
 • vazgeçmek: caymak, dönmek,
 • vaziyet: durum,
 • vazife: 1. ödev. 2. görev,
 • vebal: günah,
 • vecibe: ödev.
 • vecize: özdeyiş,
 • vefa: bağlılık,
 • vefakâr: vefalı,
 • vefat: ölüm.
 • vehim: kuruntu,
 • vekâlet: 1. vekillik. 2. bakanlık,
 • vekil: bakan,
 • velâdet: doğum,
 • velespit: bisiklet,
 • velev: ister, isterse,
 • velhasıl: kısacası,
 • veli: evliya.
 • velvele: gürültü, bağrışma.
 • veraset: kalıtım,
 • verim: bereket, semere, mahsul, randıman,
 • verimkâr: verimli,
 • vesaire: 1. başkaları. 2. ve benzerleri,
 • vesika: belge,
 • vesile: neden, fırsat,
 • vesvese: kuruntu, şüphe.
 • vezin: 1. ölçü. 2. tartı,
 • vilâyet: 1. il. 2. valilik,
 • viraj: dönemeç,
 • viran: yıkık, harap,
 • viyolonist: kemancı,
 • vokal: ünlü.
 • volkan: yanardağ,
 • voltaj: gerilim,
 • vuku: olma, oluş.
 • vukuat: olaylar,
 • vurdumduymazlık: anlayışsızlık, aldırışsızlık.
 • vurgun: âşık.
 • vurmak: 1. dövmek. 2. saplamak. 3. çarpmak,
 • vurulmuş: tutkun, âşık.
 • vuruş: darbe,
 • vuslat: kavuşma,
 • vücut: 1. gövde. 2. varlık.

V Harfi Özellikleri

V, v; Türk alfabesinin 27. harfi; sedalı, diş dudak konsonanttır. Eski edebiyatımızda yüzyıllarca yürürlükte kalmış ebced hesabına göre vav (v), 6 sayısına eşit sayılırdı. Roma dünyasında, V beş sayısının simgesi olduğu için dört içni soluna, beşten fazla sayılar için de sağına eklemeler yaparak istenen rakamlar elde edilmiştir. Örneğin: IV dört, VI altı, VII yedi, VIII sekiz gibi. Göktürk alfabesinde ulunmayan v için Uygur alfabesinde de o, u seslerinin imi kullanılmıştır. Bin yıl kullandığımız Arap yazısında vav, bir konsonant olarak v sesini verdiği gibi, gereksinim duyulan o, ö, u, ü, sesleri için de değişik biçimlerle geçerli olmuştur. Türkiye Türkçesinde v her sözcükte bulunabildiği gibi, yabancı sözcüklerin söylenişinde de güçlük yaratmaz. En yakın sesteşi olan f ile karışmaz.


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  vadeli pul, vadeli hesap
  valiz, camedan
  vasıtacı, ara bulucu
  vazıh, açık, aydın
  vekil, sözcü
  verimli, mahsuldar
  vıcık vıcık, sıvık
  viyaklamak, çığırmak
  vurgun, muhtekirlik, spekülasyon
  vücut, gövde

Leave A Reply