Vahdettin (6. Mehmet) Kimdir? Vahdettin Hayatı ve Dönemi Olaylar

0
Advertisement

6. Mehmet (Vahdettin) Kimdir ve ne yapmıştır? Osmanlı padişahlarından Vahdettin hayatı, biyografisi, Vahdettin dönemi ile ilgili bilgi.

Vahdettin

Son Osmanlı Padişahı
MEHMET VI. Vahdettin (1861 – 1926)

Osmanlı padişahlarının 36.’sı ve sonuncusudur. Abdülmecit’in en küçük oğludur. Amcasının oğlu Veliaht Yusuf İzzettin Efendi’ nin intiharı üzerine, 1916’da veliaht oldu, ağabeyisi V. Mehmet Reşat‘ın ölümü üzerine 1918’de tahta geçti.

VI. Mehmet, İttihat ve Terakki partisinin azılı bir düşmanıydı. Veliahtliği boyunca, iktidar partisinden daima kötülük bekleyerek yaşamıştı. İttihatçılar, bir yandan büyük yenilgiden, öte yandan hükümdarın muhalefetinden dolayı iktidarda kalamayacaklarını anladılar. Talat Paşa istifa etti. Yerine herkesin saygısını kazanmış olan Müşir Ahmet İzzet Paşa sadrazam oldu İttihatçıların ileri gelenleri iktidardan çekilmekle kalmadılar, memleketten de ayrıldılar. Bundan sonra VI. Mehmet, İttihatçılar’ı temizlemeye girişti, İttihatçı düşmanlığı yüzünden İngiliz siyasetine yanaştı. Eniştesi Damat Ferit Paşa’yı, hiç sevmediği halde, İngilizler’in baskısıyla, 4 kere iktidara getirdi, onun akıl almaz gaflet ve hıyanetlerine katıldı, çok kere ona uymak zorunda kaldı. İngiltere’nin 1919’da elinde tuttuğu dünya egemenliği ile adeta büyülenmişti. Dolmabahçe önüne demir atmış olan İngiliz donanmasının da tehdidi altındaydı. Anadolu’da başlayan milli mücadeleden hiçbir şey ummuyor, üstelik, Mustafa Kemal’in tutumunu zararlı görüyordu. Bu yüzden Müttefikler’in gittikçe ağırlaşan şartlarını kabul etmek zorunda kaldı. Sevres Antlaşması, İstanbul’da toplanan şûrada, bir tek muhalif reyle kabul edilince, Ferit Paşa da antlaşmayı imzaladı. Yalnız, bu antlaşma VI. Mehmet tarafından tasdik edilmemiş olarak kaldı. Öteki devletlerin başkanları da bu yüzden tasdik etmeyince, antlaşma askıda kaldı (yalnız Yunanistan tarafından tasdik edilmiştir)

Anadolu’daki Milli Mücadele başarıyla sona ermiş, Kurtuluş Savaşı ile Türk milleti, ölmez varlığını bütün dünyaya bir kere daha ispat etmişti. Kötü idaresiyle yurdu yok olmak tehlikesine sürüklemiş olan Osmanlı hükümeti artık Türk milletini temsil edemez duruma düşmüştü. Vahdettin de, padişahlık sıfatı kaldırıldıktan sonra büsbütün korktu. Bir gece, ansızın, Dolmabahçe rıhtımından, İngilizler’in «Malaya» zırhlısına binerek, İstanbul’ dan kaçtı. Türkiye dışına çıktıktan sonra, T.B.M.M.’nin saltanatın kaldırılması hakkındaki kararını tanımadığını bildiren bir beyanname yayınladıysa da bunun hiçbir etkisi olmadı. Bütün dünya artık Türk milletinin temsilcisi olarak ancak T.B.M.M.’ni ve Atatürk’ü tanıyordu.

Vahdettin, 1926’da İtalya’nın San Remo kıyı şehrinde 56 yaşında öldü. Mehmet Ertuğrul (1912-1944) adındaki oğlu ile Ulviye ve Sabiha adındaki 2 kızından başka çocuğu yoktur.

Advertisement

Leave A Reply