Vatan Şairimiz Namık Kemal’den Seçme Özlü Güzel Sözler ve Alıntılar

0
Advertisement

Namık Kemal sözleri. Atatürk’ün de etkilendiği şairlerden olan ve Vatan şairi ünvanlı Namık Kemal’den seçme resimli ve yazılı güzel sözler.

1. Bu kadar zamandır aşk yüzünden ölümle pençeleşiyorum, hiç demedin şu zavallıyı bahtiyar edeyim.

Namık Kemal Sözleri


2. Dil öyle taş kovuğunda yetişen incir ağaçları gibi; kendi kendine büyümez.

Namık Kemal Sözleri


3. Bahar günleri bu kocamış dünyanın keyifli gençlik sabahıdır.

Namık Kemal Sözleri


4. Basından yoksun olan ülkeler, adaletin yararlarından yoksun olurlar.

Namık Kemal Sözleri


5. Bazen fikirlerini de değiştirmelisin çünkü sen fikirlerinin kölesi değil, sahibisin.

Namık Kemal Sözleri

Advertisement

6. Hiçbir servet sahibi onu doğuştan beraber getirmemiştir. Dünyada mal denen ne varsa gayretle toplanır, çalışarak yaratılır.

Namık Kemal Sözleri


7. İnsan olana öldükten sonra güzel bir ad bırakmak belki hiç ölmemekten daha iyidir.

8. Terbiye, ana kucağında başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.

9. İnsan topluluklarının gelişmesi, her şeyden önce dil ve edebiyatlarının ilerlemesine bağlıdır.

10. Bu kadar adam gördüm. İçlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil, hiçbiri de dünyadan gitmek istemez.

11. Milli eğitim, her milletin hayat kaynağıdır.

Advertisement

12. Usanmaz kendini insan bilenler, halka hizmetten.

13. Irz ve namus hissi taşımayanlar, millet ve vatan hissi de taşımazlar.

14. Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de, kendisinin öleceğine inanmak istemez.

15. Tatlı sözler herkesi uslandırır. Hoşça söylemeklik bile hoşlandırır.

16. Tembellik, ölümün küçük kardeşidir; sefâlet, hayatın büyük düşmanıdır.

17. İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.

18. Yere düşmekle cevher, sakit olmaz kadr-ü kıymetten.

19. Vatan sevgisinden maksat toprağa değil onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.

20. Ülkedeki ahlak bunalımının bir kaynağı da ana babanın çocuk eğitiminde tuttukları yoldur.

21. Terbiye ana kucağından başlar her söylenilen kelime çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.

22. Bazen fikirlerini de değiştirmelisin çünkü sen fikirlerinin kölesi değil sahibisin.

Advertisement

23. Ne efsunkâr imişsin ah ey dîdar-ı hürriyet esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten.

24. Okumayı öğrenmek en güç sanattır. Ademin hayvaniyeti yemekle insaniyeti okumakla kaimdir.

25. Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini yok mudur kurtaracak baht-ı kara maderini?

26. Dünyaya gelmek hüner değildir. Yüksel ki yerin bu yer değildir.

27. Bu kadar adam gördüm içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil hiçbiri de dünyadan gitmek istemez.


Leave A Reply