Venezuela Hakkında Bilgi

0

Ülkeler Rehberi Venezuela – Venezuela ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

venezuela-bayragiVENEZUELA;
Yüzölçümü: 912.050 km2.
Başkenti: Caracas.
Dil: İspanyolca, İngilizce, Kızılderili dilleri,
Din: Hristiyan (% 95 Katolik, % 3 Protestan)
Para birimi: 1 Bolivar=lQ0 centimo.
Başlıca kentleri: Baravisimeto, Maracaibo, Valencia, Marccay, Petare, Ciudad Guyana, San Cristobal.

Advertisement

Güney Amerika’da devlettir. Güney Amerika’nın kuzeyinde; kuzeyden Ka-raib Denizi, doğudan Guyana, güneyden Brezilya, batıdan Kolombiya ile çevrilidir, Karaib Denizi’nde, en büyüğü Margarita olan 72 adayı da içerir. Karaib Deniz kıyı şeridi 3.200 km’dir.

Yüzey Şekilleri; Ülkenin kuzeydoğu ucunda büyük, bir delta oluşturarak Atlas Okyanusu’na dökülen Orinico Irmağı’nın aşağı çığırı, Venezuela’ yı diyagonal olarak iki büyük bölgeye ayırır: Kuzey-kuzeybatı, doğu-güney. Tüm Güney Amerika boyunca uzanan Andlar, denize açılan Maracibo Gölü’ nü kuşatan iki çatal (Sierra de Perija ve Cordillera de Merida) biçiminde ülkenin kuzeybatısında başlar. Kıyıya ulaşan doğudaki dağ sırası (Cordillera ve Merida), doğuya doğru ilerleyerek, başkent Caracas’ın yer aldığı Federal Bölge’ye ulaşır, Cordillera Merida üzerindeki Bolivar Doruğu (5.010 m), ülkenin en yüksek noktasıdır. Ülkenin iç kesimlerinde, Orinoco’ya kadar uzanan Llanos Ovası yer alır. Orinoco’nun güneyinde Guyana Yaylası, Yüzölçümün yaklaşık % 40’ını kaplar. Llanos Ovası’nı aşan Caroni, Caura ırmakları, Orinoco’nun en önemli kollarıdır. Caroni Irmağı’nın doğuşunda Auyan Tepuy Dağı’ndan dökülen Angel Çağlayanı (979.7 m), dünyanın en büyük çağlayanıdır. Karaib Denizi’nden 32 km içerideki Valenoia, ülkenin Maracaibo’ dan sonraki büyük gölüdür.

İklim; Sıcaklık, yükseltiye bağlı ola rak değişmesine karşın, genelde ekvatoral bir iklim gözlenir. Tüm düzlüklerde sıcaklık yıl boyunca 25-30°C arasındadır. Deniz düzeyinden 920 m yükseltideki Caracas’ta bu değer 19°C (ocak) -21°C (temmuz) arasındadır. Yükselti arttıkça, yaz-kış arasında sıcaklık farkı 10°C’ye kadar çıkar. Yağışlı dönemi mayıs-kasım arasında olmasına, kışın yağışa az rastlanmasına karşın, yağış dağılımı düzensizdir. İç kesimde Andlar Bölgesi, en çok yağış alan yöreyi oluşturur. Yıllık ortalama yağış tutarı Cordillera de Merida’da 1.744, Caracas’ta 826, Maracaibo’da 571 mm’dir.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar; Yüzölçümün % 45’ini ormanlar kaplar. Tropikal ormanlarda sedir, maun, kapok, hurma, mangrov, yaban kauçuğu gibi ağaç türleri, zengin birer kereste kaynağı oluşturur. Ülkede yaşayan hayvanların çoğu, tropikal kuşak hayvanlarıdır: Jaguar, puma, maymun, karıncayiyen, kayman, tapir ve timsah, tembel hayvan, iguana, boa yılanı, anakonda, geyik, ayı. Balıkçıl, ibis, ördek gibi kuş türlerinin yanı sıra, pek çok avkuşu yaşar. Irmaklarda piranha, elektrikli yılanbalığı; kıyı sularında denizayısı ve yunusbalığı en sık görülen türlerdir.

Advertisement

Ekonomisi;
Tarım ve Hayvancılık. Ülkede, 3 farklı bölge gözlenir: Tarım alanları, otlak ve çayırlar, ormanlar. Tarımsal üretim, iç tüketimi karşılayacak düzeydedir. Kahve, tütün, kakao, şekerkamışı, mısır, pirinç, buğday (Andlar’da), pamuk, fasulye, kenevir, muz, kauçuk, vanilya, tonka, başlıca ürünlerdir. Ekili alanların yansı küçük çiftçiler tarafından işlenir.

Hayvancılık (sığır, domuz, koyun, keçi), kümes hayvancılığı (tavuk, horoz, hindi), balıkçılık, ekonomik açıdan değer taşır. Canlı hayvan varlığı (kümes hayvanlarıyla birlikte) 75 milyon, yıllık balık üretimi ise 275 bin tondur. Endüstri. Petrol arıtma ve işleme, kimya, demir-çelik, alüminyum, yapay gübre, çimento, kâğıt, otomotiv, başlıca ağır endüstri etkinlikleridir. Ancak, dokuma, deri, sigara, besin gibi geleneksel dallar günümüzde de önemini korur. And ülkeleri arasında ekonomik işbirliği ve gelişimini amaçlayan And Grubu’nun en güçlü üyesi olmasına karşın, düşük işçi ücretleri, yüksek enflasyon, grevler, endüstri sektörünün en önemli sorunlarıdır. Yıllık elektrik enerjisi üretiminin % 70’i hidroelektrik santrallarından sağlanır. Caracas, Ciudad Guyana, Matanzas, Valencia, Maracay, büyük endüstri merkezleridir.

Doğal Kaynaklar. En önemli doğal kaynak petroldür. Maracaibo Gölü ve çevresi (ülke üretiminin 3/4’ünü karşılar) ile Orinoco Bölgesi’dir. OPEC üyesi olan ülkenin, yıllık üretimi 100 milyon ton dolayındadır. Doğal gaz, boksit (Guyana Bölgesi), altın (Bolivar Eyaleti, el Callao), elmas (Amazon toprakları), fosfat (Falcon Eyaleti), sülfür (Sucre Eyaleti), demir filizi (Bolivar Eyaleti), nikel, bakır, pirit, kömür, manganez, öteki doğal kaynaklardır.


Leave A Reply