Vezin Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Vezin ne anlama gelir? Vezin kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Tartı

Advertisement

2. Ölçü
“Ben hiç vezne, kafiyeye bakmam, bu bana bir Allah vergisi, içimden gelir söylerim.” – M. Ş. Esendal

Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık veya açıklık değerlerine göre türlü ses kalıplarından oluşan divan edebiyatı nazım ölçüsü, aruz, aruz ölçüsü
“Divan şairlerimiz aruz vezninde pek güzel kasideler, gazeller yazmışlar.” – B. Felek
Hece ölçüsü
Halk şiirinde aruzun “müfteilün müfteilün müfteilün müfteilün” kalıbı


Leave A Reply