Viyana Nerededir? Viyana Tarihi

0
Advertisement

Viyana hangi ülkededir? Viyana şehrinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Avusturya Viyana hakkında bilgi.

viyanaVİYANA; Avusturya’nın başkenti, Aşağı Avusturya Eyaleti’nin merkezidir. Ülkenin kuzeydoğusunda. Alpler’in eteğinde, Tuna Irmağı ile bağlantılı Tuna Kanalı’ nm her iki kıyısındadır. Üzerinde yer aldığı topraklar Viyana Ormanları yakınında hafif dalgalı düzlüklerden oluşur. Doğuya doğru geniş Tuna Havzası düzlüklerine geçilir. Avrupa’nın her yanıyla bağlantılı demiryollarının kavşak noktasındadır. Kara Avrupası’nın kültür ve uygarlık merkezidir. Tarihsel kent duvarlarıyla çevrili orta bölümüne, iç kent adı verilir. İç kent, görkemli, sanat değeri yüksek, çok sayıda tarihsel eser içerir. Kent duvarlarının bir bölümü yarılarak “Rinastrasse” adı verilen, kentin merkezini çevreleyen bulvar, 1858-1865 arasında açıldı. Bulvar çevresinde kentsoyluların oturduğu yapılar ve saraylar yer alır. Günümüzde bu yapılar, devlet daireleri olarak kullanılır. Avusturya nüfusunun yaklaşık % 25’i, Viyana merkezi ve çevresinde toplanmıştır.

Kent, ülkenin en endüstrileşmiş bölgesidir. Avusturya’nın en büyük elektronik, motorlu taşıtlar, metalürji, tarım ve endüstri makineleri tarım tezgâhları, yapı gereçleri, kimya, dokuma, mobilya, besin, hazır giyim, deri işleme fabrikaları kent çevresinde toplanmıştır. Endüstri dışında, bankacılık, finansman, sigorta, ticaret kurmanın etkinlikleri Viyana’da yoğunlaşır. Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana sistemlik bir konut politikasıyla her yıl 4.000 dolayında üretilen yeni konut, kent planım bozmadan sağlıklı bir biçimde kente eklenmektedir. Orta Avrupa demiryolu ve karaiçi suyolu ağlarının merkezidir. Viyana-Schwechat, Orta Avrupa’nın en büyük havaalanıdır. Tarihsel birikiminin getirdiği zengin sanat ve müzik kültürüyle Avrupa’ nın ve dünyanın sayılı müzik ve sanat odaklarından biridir. Viyana Üniversitesi (1365), Viyana Teknik Üniversitesi (1815). Devlet Tarım ve Ormancılık Yüksekokulu, Devlet Güzel Sanatlar ve Ticaret Akademisi, Müzik ve Drama Sanatları, Uygulamalı Müzik Akademileri, kentin önemli yüksek öğrenim kurumlarıdır. Sanatı, tarihi, romantik, atmosferi, çevresindeki ünlü Viyana Ormanları ve eğlence yaşamından dolayı, her yıl, nüfusuna yakın sayıda turisti ağırlar. Yıl boyunca birçok uluslararası toplantıya ev sahipliği yapar.

Tarih. İlkçağda Keltler tarafından Vindobona adıyla kuruldu. İÖ 1. yüzyılda Roma yönetimine geçince askeri üs ve garnizon işlevi gördü. Avarların ve Frankların 6. yüzyılda saldırılan sonucu yıkıldı. Charlemagne döneminde (768-814) Doğu Marklığı adıyla yeniden bayındır duruma getirildi. 907’de, Macarların, 976’da, Babenberg Dükü I. Leopold’un yönetimine girdi. 1137’de kent konumu kazandı. 1251’de, Bohemya Kralı Ottokar, 1278’de Kutsal Roma-Germen İmparatoru I. Rudolf von Habsburg tarafından ele geçirildi. 640 yıl boyunca, kesintisiz Habsburg Hanedanı’na başkentlik yaptı (1278-1918); bu dönemde, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun politik ve Orta Avrupa’nın dinsel merkezi oldu. Kısa bir süre, Macar Kralı Matthias Corvinus tarafından işgal edildi (1484-1490). İki kez Osmanlılar tarafından kuşatıldı (1529-1683). Otuz yıl Savaşlarında (1618-1648) önemli rol oynadı. Napolyon tarafından 1805 ve 1809′ da işgal edildi. Napolyon’un yenilgisinden sonra, tüm Avrupa’nın temsilcileri, Viyana Kongresi’nde biraraya geldiler (1814-1815). İmparator I. Franz Joseph’in 68 yıl süren saltanatı sırasında, toplumsal ve kültürel alanlarda en parlak çağını yaşadı. 15 Mart 1938’de, Hitler’in Nazi orduları Viyana’ya girdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında, Müttefiklerin hava güçlerince 53 kez bombalandı.

Yedi günlük bir kuşatmadan sonra, SSCB güçlerince ele geçirildi (13 Nisan 1945); kentin % 20’si yıkıldı. ABD, SSCB, Büyük Britanya, Fransa işgal bölgelerine ayrıldı. Yeniden bayındırlık etkinliklerine girişildi. 1955’te işgalin sona ermesinden sonra kurulan İkinci Avusturya Cumhuriyeti’nde de başkent konumunu korudu.

Advertisement

Leave A Reply