Volt Nedir? Neyi Ölçer, Neyin Ölçü Birimidir? Tarihçesi, Formülleri ve Voltmetre İle Nasıl Ölçülür?

0

Volt nedir? Volt ölçü birimi neyi ölçer? Volt biriminin tarihçesi nedir? Kimin adı verilmiştir? Volt biriminin formülleri ve voltmetre ile volt nasıl ölçülür?

Elektrik Çarpması

Kaynak : pixabay.com

Volt, elektriksel potansiyel farkının (gerilimin) ölçüldüğü bir birimdir. İki nokta arasındaki potansiyel farkı, bu noktalardan birinden bir amper akım geçerken bir ohm direnç boyunca geçen güç ile orantılıdır. Volt’un sembolü “V” dir ve adını İtalyan fizikçi Alessandro Volta’dan almıştır.

1 volt, 1 amperlik bir akımın 1 ohm’luk bir dirençte geçtiği zaman, bu direnç üzerinde oluşan potansiyel farkıdır. Matematiksel olarak ifade edilirse, V = W/A, where V volt, W watt ve A amper olarak ifade edilir.

Elektrikte kullanılan gerilim birimidir. Bir elektrik kaynağının kutupları arasında bir gerilim vardır. Bu gerilimi voltla değerlendiririz. Basit bîr elektrik kaynağı olarak bir pil alalım. Kutupları arasına bir direnç bağlıyalım. Pilin kutupları arasındaki gerilim yüzünden, dirençten bir akım akacaktır. Eğer akan akım 1 amper, direncin değeri de 1 ohm ise, pilin kutupları arasındaki gerilim de 1 volttur. Böylece tanımlanan volt bütün gerilimleri değerlendirir.

Bir elektrik kaynağının gerilimini ölçmek için “Voltmetre” adı verilen bir araç kullanılır. Voltmetrenin içinde bir bobin vardır. Bu bobin gerilimi ölçülecek iki nokta arasına paralel olarak bağlanır. Bobinden küçük bir akım geçer. Böylece bobin bir elektromıknatıs olur. Bu elektromıknatısın alanı içinde bir eksen çevresinde dönebilen bir başka bobin vardır. Geçen akımın şiddetine göre çerçeve az ya da çok sapar. Dönen çerçeveye bağlı bir gösterge bir cetvel üzerinde hareket eder. Hangi sayı üzerinde durursa, kutuplar, arasındaki gerilimin değeri o kadar volt demektir.

Elektrik

Volt Formülleri

Volt, elektrik alan ve elektrik yükü arasındaki ilişkiyle ifade edilebilir. Bazı temel volt formülleri şunlardır:

  1. V = W/Q: Voltajın, çalışan gücün elektrik yüküne oranıdır. Burada V, voltaj; W, çalışan güç; ve Q, elektrik yüküdür.
  2. V = IR: Ohm kanunu, voltajın akım ve dirençle doğru orantılı olduğunu belirtir. Burada V, voltaj; I, akım; ve R, dirençtir.
  3. V = E/Q: Elektrik alanın, elektrik yüküne oranı voltajdır. Burada V, voltaj; E, elektrik alan; ve Q, elektrik yüküdür.
  4. V = kQ/r: İki yük arasındaki elektrik potansiyel farkının, yüklerin büyüklükleri, aralarındaki mesafe ve Coulomb sabitiyle doğru orantılı olduğu Coulomb kanunu tarafından belirtilir. Burada V, voltaj; k, Coulomb sabiti; Q, yük; ve r, yükler arasındaki mesafedir.

Tarihçesi

Elektrik, tarihte ilk olarak Antik Yunanistan’da keşfedildi. MÖ 600’lü yıllarda, doğal mıknatısların (manyetit) keşfedilmesiyle başlayan bu keşifler, elektrik yüklerinin varlığını fark etmelerine ve bu yüklerin manyetik alanlarla etkileşime girdiğini gözlemlemelerine yol açtı.

Daha sonra, 17. yüzyılın başlarında, Avrupa’da, ilk elektrostatik jeneratörler ve kondansatörler yapılmaya başlandı. Elektrostatik yüklerin keşfi, elektrik kavramının gelişmesine büyük katkı sağladı.

18. yüzyılın ortalarında, İtalyan fizikçi Alessandro Volta, elektrik potansiyel farkının (voltajın) keşfini yaparak elektrik biliminin gelişmesinde bir dönüm noktası oluşturdu. Volta, 1800 yılında ilk kimyasal pil olan “Voltaik Pili” icat etti ve bu icadı, sürekli bir elektrik kaynağı olarak kullanılabilen ilk cihaz olarak tarihe geçti.

19. yüzyıl boyunca, elektrik gücü endüstriyel devrimin itici güçlerinden biri haline geldi. Elektrik enerjisi, telegraf, telefon, aydınlatma, ısıtma ve motorlar gibi birçok yeni teknolojinin geliştirilmesine yol açtı.

20. yüzyılın başlarında, elektrik mühendisliği disiplini kuruldu ve elektrik gücü üretimi, dağıtımı ve kullanımı, dünya çapında önemli bir endüstri haline geldi. Günümüzde, elektrik teknolojisi hızla gelişmeye devam etmekte ve birçok yeni yenilikçi uygulamaları ile hayatımızın bir parçası haline gelmiştir.

voltmetre

Voltmetre İle Volt Nasıl ölçülür? Voltmetre Nasıl Kullanılır?

Voltmetre, elektriksel gerilimi (voltajı) ölçmek için kullanılan bir alet veya cihazdır. Voltmetreler, analog veya dijital olarak mevcuttur ve genellikle çoklu ölçekleri vardır. Voltmetreler, doğru akım (DC) ve alternatif akım (AC) voltajını ölçebilirler.

Volt ölçmek için voltmetre şu adımlarla kullanılır:

  1. Voltmetrenin doğru ölçek aralığının seçilmesi: Voltmetrenin ölçeği, ölçülen voltajın düzeyine uygun olarak seçilmelidir. Voltmetrenin maksimum ölçüm aralığı, ölçülecek voltajın üzerinde olmalıdır.
  2. Voltmetrenin bağlanması: Voltmetrenin uçları, ölçülecek voltajın pozitif ve negatif kutuplarına bağlanmalıdır. Bağlantılar, doğru polariteye uygun olmalıdır.
  3. Ölçüm yapılması: Voltmetrenin ölçüm aralığı, ölçülen voltajın düzeyine göre seçildikten sonra, ölçülen voltaj okunabilir. Analog voltmetrelerde, okunan değer, voltmetrenin ölçeği üzerindeki bir okuma yeri veya iğne göstergesi tarafından gösterilir. Dijital voltmetrelerde, okunan değer, ekrandaki sayısal bir okuma olarak görüntülenir.

Ölçüm yaparken, voltmetrenin ve ölçülen devrenin doğru şekilde bağlandığından emin olunmalıdır. Ayrıca, ölçülen voltajın voltmetrenin maksimum ölçüm aralığını aşmaması önemlidir. Yanlış ölçüm sonuçlarına neden olabilecek yanlış bağlantılar veya maksimum ölçüm aralığı aşımı, cihaz veya ölçülen devreye zarar verebilir.


Leave A Reply