William Shakespeare Eserlerinin Kısa Özetleri, Oyunları, Kitapları Konuları

0
Advertisement

William Shakespeare’e ait olan Hamlet, Antonius ile Kleopatra, Kral Lear, Macbeth, Romeo ve Juliyet ve Othello adlı eserlerin kısaca özetleri.

William Shakespeare

William Shakespeare Eserlerinin Kısa Özetleri

Antonius ile Kleopatra, on yıllık bir zaman diliminin olaylarını sergileyen oyun, 42 sahneden oluşursa da perde bölümlerine ayrılmadığı için sonradan emek katan yazarlar tarafından düzenlendi. Genellikle karışık, kopuk, değişik teknikte bir oyun sayılarak eleştirilen eser; şiirsel düzey yüksekliği, insanca özü, kişilerini yücelten betimlemeleri, karakterleri canlandıran ustalığıyla Shakespeare’in en değerli tragedyalarından biri kabul edilir. Antonius ile Kleopatra’nın içten aşkları, birbirlerinin kucağındaki intihar ölümleri, birçok savaşlardan yenik çıktıkları halde onları yücelten bir değerlendirmeye ulaşır. Octavianus ise soğuk bir etkileyicilikle sezdirilen Roma gibi, iki yüzlü bir politika izleyen, sözünde durmaz, çıkarcı ve bencil tutumu yüzünden yazarca iyice küçümsenir.

Hamlet, yaşamı ve yazgısı söylencelere konu olan, edebiyatta ölmezleşen yarı tarihsel kişi. 13. yüzyıl tarihçelerinden Saxo Grammaticus’a göre Jylland (Danimarka) Kralı Horvendel’ in oğludur. Ağabeyini öldürerek kraliçeyle evlenip tahtı ele geçiren amcası Fengo ile Hamlet arasında uzun çekişmeler sürer; öcünü alan Hamlet kral olur. Shakespeare konuyu ve kişisini beş perdelik bir dramla ölümsüzlüğe kavuşturdu (1602). Sanatçı; felsefesini, yaşam ve ölüm üzerine düşüncelerini, insan yazgısını, adaleti, cinsel ve duygusal eğilimlerin değerini bu eserinde sergiler gibidir. Hamlet delilik oyunuyla hayalet babasının sözleri yönünde uğraşır, kendisini tuzağa çeken bütün hilelerden kurtularak hain amcası Claudius’u öldürür, aşkı uğruna boğulmuş olan nişanlısı Ophelia’nın ağabeyi Laertes ile yaptığı düelloda başarı kazanırsa da zehirli kılıçla yaralanır, annesi Hamlet için hazırlanmış zehirli şarabı içerek ölünce Danimarka tahtı boşalmış olur. Bütün dünya sahneleriyle sinemalarına konu olan Hamlet’i en iyi Laurence Oliver’in oynadığına inanılır (1948); Türk sahnelerinde birçok kez oynadığı gibi ayrı çevirmenler tarafından dilimize kazandırıldı.

Kral Lear, konusunu tarihten alan yazar, yüze gülerek kalıt payı eden iki kızın (Goneril, Regan) yanı sıra sevgisini yeter gösterişle belli etmediği için babasının öfkesini çeken küçük Cordelia’nın sessiz saygısını karşılaştırır. Babalarını elde eden iki büyük kız istedikleri egemenlik bölgesine sahip olurken alçakgönüllü Cordelia içten sevgisinin dışa vuramadığı değerine karşın haksız ve paysız kalır. Olayların çok karamsar gelişimi sonunda büyük kızlarının baştan attıkları Kral Lear, gerçek sevgi kaynağına sahip Cordelia’ya sığınmak zorunda kalırsa da, onu da bir kazada yitirerek büsbütün bahtsızlığa uğrar. Buna koşut bir olay örgüsü de, evlilik dışı oğluna her şeyini veren Glouchester’in onun buyruğuyla kör edilerek yadsınmasıdır. Oyunda özellikle Kral Lear’ın dilinden doğmuş görünen Shakespeare üslubunun yüceliği, derinliği, yoğunluğu dikkati çekmektedir.

Macbeth, konusunu İskoçya tarihinin gerçeklerinden alan Shakespeare (I. Duncan’ı öldürerek kral olan Macbeth, 1040-1057), yüksek katlara çıkma tutkusundaki bir soylu ile onu kışkırtmaktan geri kalmayan içi özlem dolu eşinin işledikleri cinayetlerden sonraki ruhsal değişimlerini, vicdan azaplarını, acılarına yenilmelerini en inandırıcı boyutlarda, en güçlü sahne tekniğiyle, en etkili anlatımla verir. Tahtta hak ileri sürebilecek bir evliliğe yaslanan Macbeth, cadıların ateşlendirdiği yükseliş isteğini uykudaki kralı öldürülen kılıcının hainliğiyle sağlar. Konuk ettiği kral gibi en yakın dostunu da öldürerek yok ettiği halde iç dirliğini, rahatını bulamaz. Sonunda tahtta asıl hakkı olan kişiye, Birnam ormanının ağaç dallarıyla saklanarak yürüyen İngiliz Ordusu’na yenilerek var olduğunu sandığı her şeyi yitirir.

Advertisement

Othello, aşkın ayrılıkla körüklenen biı özlem durumuna, bu arada kıskançlığa dönüşmesinin örnek dramı. Venedik hizmetindeki usta asker Othello, her bakımdan uyuştuğu Desdemona ile en çok arzuladığı mutluluğa kavuşmuştur. Ama görev gereği Venedik’ten uzakta bulunduğu zamanda arzularının kamçıladığı bir özlem duygusuyla coşkuya kapılır; îago’nun entrika ve inandırıcı belgelerle kışkırttığı büyük bir kıskançlık girdabına kapılır. Eşinin genç ve güzel delikanlı Cassio ile seviştiğine inanan aşık yüreği, Desdemona’ya bir öç jestiyle boğarak öldürmesiyle sonuçlanırken, sahte bir doymuşluk yanılgısına kapılır. Konu, birçok ressamı kendine çekmiş, sahneden perdeye aktırılmış, operası da yapılmıştır (Rossini).

Romeo ve Jüliyet, Veronalı iki ailenin kan ve kin düşmanlığı ortasında birbirini seven çiftin gizlice evlenmelerine karşın mutlu olamamaları ancak ölümle birleşebilmeleri değişmeyen motiftir. Montecch’lerden Romeo ile Cappe-letti’lerin Jülyet’inin mutsuz yazgıları, Ortaçağda kalıplaşmış toplum kurallarının kurban ettiği, hiçe saydığı insan haklarıdır. Bandello’nun (1544) yorumladığı konunun Shakespeare’e yol gösterdiğine inanılır. Bu beş perdelik dram, şiirsel gücü ve genç yazarının gönül coşkusuyla en etkili tiyatro ürünlerinden biri olarak her sahnede canlandırıldığı gibi birçok kez de filme alındı, resim, müzik, bale sanatlarına konu oldu.

William Shakespeare Hayatı Hakkında Kısa Bilgi

William Shakespeare, tüm zamanların en iyi oyun yazarıdır. 1589’dan 1616’daki ölümüne kadar 35’in üstünde oyun yazmıştır. 1564’te Stratford -upon -Avon’da (İngiltere) doğdu. 1616’da 52 yaşında öldü.

Oyunlarının tümü günümüzde sahnelenmektedir. William Shakespeare’in 20’li yaşlarının başına kadar geçen sürede geçimini nasıl sağladığını kimse bilmemektedir, ancak 1592’den itibaren Londra’da oyuncu ve oyun yazarı olarak para kazandığı açıktır. Sonraları Lord Chamberlain’in Adamları adı verilen, daha sonra Kralın Adamları adını alan ve oyunlarını çoğunlukla kralın maiyetinde sergileyen tiyatro şirketinin önde gelen üyelerinden biri olmuştur. Hayatının sonuna kadar da bu grupta kalmıştır.

Shakespeare çoğunlukla Romeo ve Jülyet, Hamlet, Macbeth ve Kral Lear trajedileriyle Bir Yaz Gecesi Rüyası ve 12. Gece gibi komedileriyle tanınmaktadır. II. Richard’dan VIII. Henry dönemine kadar İngiltere tarihini konu alan 8 oyunun bir parçası olan V. Henry gibi tarihi oyunlar da yazmıştır. Tiyatrolarda sergilenen çok sevilen diğer oyunlarıysa; Venedik Taciri, Jül Sezar ve Fırtına’dır. Shakespeare’in oyunları her ne kadar bazıları düz yazı ya da düz yazıyla nazım karışımı olsa da çoğunlukla nazım eserlerdir.

Shakespeare oyunlarıyla olduğu kadar şiirleriyle de ünlüdür. 1609 yılında topluca basımı yapılan 154 sone yazmıştır.

Advertisement

1599-1613 yılları arasında Shakespeare’in çalıştığı tiyatro şirketi, Thames Nehri’nin güney kıyısındaki Globe Tiyatrosu’ndaydı. Orijinaliyle aynı yerde yeniden inşa edilen tiyatro 1997 yılında tamamlanmıştır.


Leave A Reply