Witloof Bay – With Love Baby Çevirisi (Belçika Eurovision 2011 Şarkısı)

0

Witloof Bay With Love Baby Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Witloof Bay With Love Baby şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Witloof Bay – With Love Baby Çevirisi (Belçika Eurovision 2011 Şarkısı)

With love
Sevgiyle,
Hey hey hey with love
Hey,hey hey,sevgiyle
With love Hey hey heeeey whoooa ohhh
Sevgiyle hey hey heeeey whoooa oooh
With love Whoa whoaa whoaaaa
Sevgiyle, Whoa whoaa whoaaaa
With love ! In my mind, my body and my soul
Aklımdaki,vücudumdaki ve ruhumdaki sevgiyle
I’m doing everything and I’m doing it all with love !
Herşeyi yapıyorum ve bunun hepsini sevgiyle yapıyorum

Advertisement

In my mind, my body and my soul
Aklımdaki,vücudumdaki ve ruhumdaki
With love, baby, you can have it all.
Sevgiyle bebeğim ,bunun hepsine sahip olabilirsin
If you like to move it, if you like to groove it
Hareket etmeyi seviyorsan,birşeye kendini vermeyi seviyorsan
Do it with love, baby
Bunu sevgiyle yap,bebeğim
If you like to sing it, if you like to swing it
Şarkı söylemeyi seviyorsan,sallanmayı seviyorsan

Do it with love, baby
Bunu sevgiyle yap,bebeğim
Cause when your love is gone and you’re all alone
Çünkü aşk geçip gittiğinde ve sen yapayalnızken
There is nothing left to carry on
Devam ettirmek için kalan bir şey yok
So whenever we’re singing this song
Bu yüzden,ne zaman biz bu şarkıyı söylesek
we do it with love, with love baby!
Bunu sevgiyle yaparız,sevgiyle bebeğim
With love In my mind, my body and my soul
Aklımdaki,vücudumdaki,ve ruhumdaki sevgiyle
I’m doing everything and I’m doing it all With love
Herşeyi yapıyorum ve bunun hepsini sevgiyle yapıyorum

In my mind, my body and my soul
Aklıda,vücudumda ve ruhumdaki
With love, baby, you can have it all.
Sevgiyle bebeğim,bunun hepsine sahip olabilirsin
With love, With love baby (x3)
Sevgiyle,sevgiyle bebğim
Oh, whatever you’re doing just do it with love!
Oh,her ne yaparsan yap,sadece bunu sevgiyle yap
You gotta do it with love
Bunu sevgiyle yapmalısın
Come on and sing it, swing it, with love
Hadi gel ve sevgiyle şarkı söyle,sallan
Feel it in your body, your soul and your mind
Bunu vücudunda,ruhunda ve zihninde hisset
When you move, when you groove, with love
Sevgiyle hareket ettiğin,bir şeye kendini verdiğin zaman

Yes, I had to sing it
Evet bunu söylemek zorundaydım
and I came to bring it to you with love, baby
Ve sana bunu sevgiyle getirmeye geldim bebeğim
Then I tried to blend it
Sonra uyum sağlamaya çalıştım
but I have to end it for you with love, baby
Ama buna senin için sevgiyle son vermeye mecburum bebeğim
Cause when I love you and you love me too
Çünkü ben seni,sen de beni sevdiğin zaman
There is nothing left for us to do
Bize yapmak için kalan bir şey yok
But to hug and to kiss and to tug into bliss
Sarılmaktan,öpmekten ve mutluluğa asılmaktan başka
With love, baby
Sevgiyle bebeğim,

Advertisement

With love In my mind, my body and my soul
Aklımdaki,vücudumdaki ve ruhumdaki sevgiyle
I’m doing everything and I’m doing it all with love
Herşeyi yapıyorum ve bunun hepsini sevgiyle yapıyorum
In my mind, my body and my soul
Aklımdaki,vücudumdaki ve ruhumdaki
With love, baby, you can have it all
Sevgiyle bebeğim,bunun hepsine sahip olabilirsin
With love, With love baby (x3)
Sevgiyle,sevgiyle bebeğim

Oh, whatever you’re doing just do it with love
Oh,her ne yaparsan yap,yalnızca sevgiyle yap bunu

In my mind, my body and my soul
Aklımdaki,vücudumdaki ve ruhumdaki(sevgiyle..)

I’m doing everything and I’m doing it all
Herşeyi yapıyorum ve hepsini yapıyorum

With love, baby, you can have it all
Sevgiyle bebeğim,bunun hepsine sahip olabilirsin

With love, With love baby (x3)
Sevgiyle,sevgiyle bebeğim

Advertisement

Oh, whatever you’re doing just do it With love
Oh,her ne yaparsan yap,yalnızca sevgiyle yap bunu


Leave A Reply