Witloof Bay, With Love Baby Çevirisi (Belçika Eurovision 2011 Şarkısı)

0
Advertisement

Witloof Bay With Love Baby Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Witloof Bay With Love Baby şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Witloof Bay – With Love Baby Çevirisi (Belçika Eurovision 2011 Şarkısı)

 • With love
  Sevgiyle,
  Hey hey hey with love
  Hey,hey hey,sevgiyle
  With love Hey hey heeeey whoooa ohhh
  Sevgiyle hey hey heeeey whoooa oooh
  With love Whoa whoaa whoaaaa
  Sevgiyle, Whoa whoaa whoaaaa
  With love ! In my mind, my body and my soul
  Aklımdaki,vücudumdaki ve ruhumdaki sevgiyle
  I’m doing everything and I’m doing it all with love !
  Herşeyi yapıyorum ve bunun hepsini sevgiyle yapıyorum
 • In my mind, my body and my soul
  Aklımdaki,vücudumdaki ve ruhumdaki
  With love, baby, you can have it all.
  Sevgiyle bebeğim ,bunun hepsine sahip olabilirsin
  If you like to move it, if you like to groove it
  Hareket etmeyi seviyorsan,birşeye kendini vermeyi seviyorsan
  Do it with love, baby
  Bunu sevgiyle yap,bebeğim
  If you like to sing it, if you like to swing it
  Şarkı söylemeyi seviyorsan,sallanmayı seviyorsan
 • Do it with love, baby
  Bunu sevgiyle yap,bebeğim
  Cause when your love is gone and you’re all alone
  Çünkü aşk geçip gittiğinde ve sen yapayalnızken
  There is nothing left to carry on
  Devam ettirmek için kalan bir şey yok
  So whenever we’re singing this song
  Bu yüzden,ne zaman biz bu şarkıyı söylesek
  we do it with love, with love baby!
  Bunu sevgiyle yaparız,sevgiyle bebeğim
  With love In my mind, my body and my soul
  Aklımdaki,vücudumdaki,ve ruhumdaki sevgiyle
  I’m doing everything and I’m doing it all With love
  Herşeyi yapıyorum ve bunun hepsini sevgiyle yapıyorum
 • In my mind, my body and my soul
  Aklıda,vücudumda ve ruhumdaki
  With love, baby, you can have it all.
  Sevgiyle bebeğim,bunun hepsine sahip olabilirsin
  With love, With love baby (x3)
  Sevgiyle,sevgiyle bebğim
  Oh, whatever you’re doing just do it with love!
  Oh,her ne yaparsan yap,sadece bunu sevgiyle yap
  You gotta do it with love
  Bunu sevgiyle yapmalısın
  Come on and sing it, swing it, with love
  Hadi gel ve sevgiyle şarkı söyle,sallan
  Feel it in your body, your soul and your mind
  Bunu vücudunda,ruhunda ve zihninde hisset
  When you move, when you groove, with love
  Sevgiyle hareket ettiğin,bir şeye kendini verdiğin zaman
 • Yes, I had to sing it
  Evet bunu söylemek zorundaydım
  and I came to bring it to you with love, baby
  Ve sana bunu sevgiyle getirmeye geldim bebeğim
  Then I tried to blend it
  Sonra uyum sağlamaya çalıştım
  but I have to end it for you with love, baby
  Ama buna senin için sevgiyle son vermeye mecburum bebeğim
  Cause when I love you and you love me too
  Çünkü ben seni,sen de beni sevdiğin zaman
  There is nothing left for us to do
  Bize yapmak için kalan bir şey yok
  But to hug and to kiss and to tug into bliss
  Sarılmaktan,öpmekten ve mutluluğa asılmaktan başka
  With love, baby
  Sevgiyle bebeğim,
 • With love In my mind, my body and my soul
  Aklımdaki,vücudumdaki ve ruhumdaki sevgiyle
  I’m doing everything and I’m doing it all with love
  Herşeyi yapıyorum ve bunun hepsini sevgiyle yapıyorum
  In my mind, my body and my soul
  Aklımdaki,vücudumdaki ve ruhumdaki
  With love, baby, you can have it all
  Sevgiyle bebeğim,bunun hepsine sahip olabilirsin
  With love, With love baby (x3)
  Sevgiyle,sevgiyle bebeğim
 • Oh, whatever you’re doing just do it with love
  Oh,her ne yaparsan yap,yalnızca sevgiyle yap bunu
 • In my mind, my body and my soul
  Aklımdaki,vücudumdaki ve ruhumdaki(sevgiyle..)
 • I’m doing everything and I’m doing it all
  Herşeyi yapıyorum ve hepsini yapıyorum
 • With love, baby, you can have it all
  Sevgiyle bebeğim,bunun hepsine sahip olabilirsin
 • With love, With love baby (x3)
  Sevgiyle,sevgiyle bebeğim
 • Oh, whatever you’re doing just do it With love
  Oh,her ne yaparsan yap,yalnızca sevgiyle yap bunu


Leave A Reply