Yanardağ İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Yanardağ ile ilgili cümleler. Yanardağ kelimesi içeren “Yanardağ” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Yanardağ Patlaması

Yanardağ Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. *** Yeryüzündeki en genç yanardağlardan biridir.
 2. *** Peperit, yeraltındaki bir yanardağ patlaması sırasında püskürmüş kırıntılar içeren yüzey kayacınıa verilen isimdir.
 3. *** Bir yanardağ, yerdeki bir açıklıktan patlayarak oluşur.
 4. *** Yanardağ, içi boş bir dağdır.
 5. *** Etna Yanardağı; İtalya’da, Sicilya Adası’nda yer alır.
 6. *** Volkan, yanardağ tiplerine göre patlama türleri ve oluşturdukları sonuçlar nelerdir?
 7. *** Cotopaxi Yanardağı, Güney Amerika’da, Ekvador Andlan’nda (Doğu Cordillera’da) etkin yanardağ.
 8. *** Yanardağ püskürmelerinde öfce gaz daha sonra lav ve tüfler yeryüzüne çıkmaktadır.
 9. *** Bölgedeki aktif yanardağlar sönene kadar bu çukurdaki lav tabakaları katman katman birikmeye başlamıştır.
 10. *** Bir teleskopla gözlendiğinde en çok göze çarpan özellikleri, yanardağ ağızları ve büyük dağlarla kaplı olan engebeli arazisidir.
 11. *** Yanardağ küllerinin, bazı kırıntılarla birlikte çimentolaşması ya da yığılıp kalması sonucu tüf tabakaları oluşur.
 12. *** Sönmüş yanardağın başlarda hırçın ve sinirli davranışları olmuş.
 13. *** Pelée Dağı, Antil Denizindeki Martinik Adasında etkin yanardağdır.
 14. *** Alüvyonlarla ara katmanlı volkanik kayaçların varlığı, yanardağ etkinliklerinin de yakın zamanlara değin sürdüğünü gösterir.
 15. *** Güney sıradağlarında bir dizi yüksek yanardağ yer alır.
 16. *** Andlar’da Büyük Okyanus’u çevreleyen ve “ateş çemberi” olarak bilinen yanardağlar dizisinin bir bölümü yer alır.
 17. *** Obsidiyen; kimyasal bileşim bakımından granite eşdeğer, çoğunlukla siyah renkli, yanardağ kökenli doğal camdır.
 18. *** Tsunami, bir deprem, yanardağ veya heyelan nedeniyle büyük miktarda su kütlelerinin yer değiştirmesiyle tsunami meydana gelir.
 19. *** Senozoyik Zamandan bu yana süren yanardağ etkinlikleri sık görülür.
 20. *** Yanardağ etkinlikleri ve kıvrımlı dağ sistemleri yer kabuğunun zayıf olduğu bu alçalma bölgelerinde ortaya çıkmış.
 21. *** Bir yanardağ gibi içim kavrulur.
 22. *** Yanardağın ilk kez İÖ y. 2200’de lav püskürttüğü saptanmıştır.
 23. *** Gene aynı dönemdeki yanardağ etkinlikleri nedeniyle çevrede volkanik kökenli kayaçlar da geniş yer tutar.
 24. *** Türkiye’de hiç aktif yanardağ yoktur.
 25. *** Güneyde, iç kesimlerde ve kuzeydoğuda yüzey şekillerine yaşlı ve aşınmış yanardağlar egemendir.
 26. *** Hala faal bir yanardağ olan Vezüv’ün bulunduğu bölgeye bazan Aşağı Apenninler denir.


Leave A Reply