Yapı Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Yapı ne anlama gelir? Yapı kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina
2. Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon
3. Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme
“Kırıkkale yapısı bir tabanca.”
4. Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür
“Yapısı sağlam, güzel bir erkekti.” – Y. Z. Ortaç
5. Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür
“Dil yapısı. Cümle yapısı.”
6. Bir hücrede, bir dokuda, karmaşık oluşumlu bir organizmada elemanların düzeni
7. Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün
8. Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür
Birbirine bitişik büyük yapılar, blok
Katılımcıların konut gereksinimini karşılamak amacıyla kurulan ortaklık
1. Bir yerleşim yeri veya bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik vb. tesisatın tümü
2. Bireyin edindiği bilgi ve deneyim
“Türk romanı kendini belirleyen altyapı kurumlarının dışında, onlardan ileri bir aşamadadır.” – S. İleri
3. Toplumun ekonomik yapısını oluşturan ve insan bilincinden bağımsız olarak biçimlenen üretim ilişkilerinin hepsi, enfrastrüktür, üstyapı karşıtı
Bir binayı dış etkenlere karşı koruyup ayakta tutan temel, ana duvar, kiriş, çatı vb.nden oluşan asıl gövde
1. Altyapı üzerine kurulan, oturmaya veya üretime yarayan yapıların tümü
2. Altyapı üzerinde oluşan kültür, din, sanat, felsefe, bilim, ülkü, siyasal kurumlar gibi toplumsal değerleri içeren genel kavram, altyapı karşıtı
“Ahlakla her şeyin çözümlenemeyeceğini, ahlakın bir üstyapı olduğunu bilenlerdenim.” – H. Taner
3. Demir yolculukta toprak düzleme hattının ve köprü, kemer vb. sanat eserlerinin üstünde yapılan ve demir yolu hattının döşenmesini amaçlayan etkinliklerin tümü
4. Bir alaşımın mikroskop kullanmadan çıplak gözle incelenen yüzeysel tabakalarından anlaşılabilen genel yapısı
Bir canlının genlerinin bütünü, genotip
Sosyal hayattaki irili ufaklı pek çok sayıda sosyal grubun meydana getirdiği yapı
İnsanlar tarafından yapılmamış olan
Karakter
“Gülümseyemeyişi şair duyarlığına, sanatçının hüzünden yana öz yapısına bağlar.” – S. İleri
1. Bir yapı bütünü içinde yükseklik ve biçim bakımından göze çarpan, önemli bölüm
2. Kat mülkiyetinin uygulandığı binaların ana bölümü
İnşaatın yapımında kullanılan her türlü malzeme
Kelimelerin yapısını, türeme yollarını ve çekim biçimlerini içeren bilgi, şekil bilgisi, yapı bilimi, morfoloji
1. Bitkilerde ve canlılarda organların yapılarını, biçimlerini, biçimleriyle görevleri arasındaki ilgiyi inceleyen bilim kolu, morfoloji
2. Yapı bilgisi
1. Binanın ağırlığını çeken esas taş
2. Esas, temel
Yatay duruşlu tabakaların geniş yer tuttuğu düzlük
İçinde sosyal ilişkilerin, sosyal olayların meydana geldiği, sosyal grupların ve kurumların yer aldığı toplumun şekil ve çerçevesiyle ilgili dış görünüşe sahip olan bir sosyal varlık, toplumsal yapı, sosyal bünye
Bir insanın vücut görünüşü
insan eli ile yapılan
Sosyal yapı
Bol yağmur yağan orman bölgelerinde büyüyen ağaçların gövdelerindeki bölümler arasında belirli yapısal özellik farklarının bulunmaması durumu
Şantiye
“Çakıl dolu kamyonla, klakson çalarak yapı yerine girdi.” – A. Boysan
Bir yapının bütünü içinde yer alan duvar, çatı, doğrama vb. ögelerden her biri


Leave A Reply