Yenilenebilir Bir Enerji Olan Güneş Enerjisinin Avantaj ve Dezavantajları

0
Advertisement

Güneş enerjisi üretimi nasıl yapılır? Güneş enerjisinin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Güneş enerjisi kullanımı hakkında bilgi.

Güneş, temiz ve masrafsız bir enerji kaynağıdır. Dünyanın birçok bölgesinde evlerin ısıtılmasında hatta elektrik üretilmesinde güneş kollektörleri kullanılmaktadır. Bunun yanında Güneş enerjisi yardımıyla çalışan arabalar ve birçok elektronik cihaz üretilmiştir.

güneş enerjisi

Tüm yenilenebilir enerji türleri (gelgit enerjisi ve jeotermal hariç) ve fosil yakıt enerjisi güneşten kaynaklanır. Güneş yeryüzüne saatte 100.000.000.000.000 kW enerji gönderir. Başka deyişle yeryüzü, 1018 watt kadar güç kazanır. Tükenmez bir güç kaynağı olan Güneş’ten, bir saniyede Dünya’ya gelen enerji Türkiye’nin enerji üretiminin bin 700 katıdır.

Güneş enerjisinin avantaj ve dezavantajları aşağıda verilmiştir.

Avantajlar
 • Doğrudan güneş enerjisini kullanır.
 • Doğal ısıtma ve soğutma sistemleri kullanarak binaların gereksiz ve aşırı ticari enerji tüketimlerini önler.
 • Çevre değerlerini korur.
 • Çevreye verilen zararları en aza indirir.
 • Doğal ve sağlığa zararsız malzemeler kullanılır.
 • Uzun vadede ekonomiktir.
 • Dışa bağımlı değildir.
Dezavantajlar
 • Kurulum maliyeti fazladır.

Güneş Enerjisi

Türkiye’de Güneş Enerjisi

Türkiye, 110 gün gibi yüksek bir güneş enerjisi potansiyeline sahip olmasına rağmen bu potansiyeli yeterince değerlendiremiyor. Ülkemizde Güneş enerjisi en çok su ısıtmada kullanılır. Kurulu olan Güneş kollektörü miktarı, yapılan son tahminlere göre yılda 120 bin TEP (ton eşdeğer petrol) ısı enerjisi üretmektedir.

Advertisement

Güneş’ten elektrik enerjisi üretimi ise, yenilenebilir enerji kaynakları arasında maliyeti belki de en yüksek olanıdır. Fotovoltaik (PV) hücreler yardımıyla gün ışığı doğrudan elektriğe çevrilir. Fotovoltaik paneller, pek çok ülkede ev ve işyerlerinin çatılarına monte edilebilmektedir.

Türkiye’de coğrafik konum dolayısıyla güneş enerjisinden güney kesimler ile Ege bölgesinin birazı fazlasıyla yararlanmaktadır. Türkiye’de bölgelerin ortalama yıllık güneşlenme süreleri aşağıda verilmiştir:

 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde  ——- 3016 saat
 • Akdeniz Bölgesi’nde ——— 2923 saat
 • Ege Bölgesi’nde ——- 2725 saat
 • İç Anadolu Bölgesi’nde ——– 2712 saat
 • Doğu Anadolu Bölgesi’nde ——– 2693 saat
 • Marmara Bölgesi’nde ——– 2529 saat
 • Karadeniz Bölgesi’nde ——– 1965 saat


Leave A Reply