Yeraltı Suları ve Kaynaklar Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Yeraltı suları nelerdir ve nasıl oluşurlar? Yeraltı suları ve kaynaklarının çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgi.

yeralti-sulari-1

Yüzey sularının (yağış, akarsu, göl vb) yeraltına sızarak geçirimsiz tabaka üzerinde birikmesine yeraltı suları denir.

Yeraltı sularının miktarını ve beslenmesini öncelikle yağış belirler. Daha sonra yüzeyin eğimi, bitki örtüsü ve yüzeydeki kayaçların direnci etkiler.

Yeraltı sularının en çok görüldüğü bölgeler karstik araziler ve alüvyal ovalardır. Alüvyal ovalar ve karstik araziler geçirimli oldukları için suyu tabana daha çok sızdırırlar. Bu durumda yeraltı su seviyesi yükselir.

Kurak ve yarı kurak bölgelerde, tarımda sulama için yeraltı sularından yararlanılır.

Advertisement

Kaynaklar

Yeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktıkları yerlere kaynak denir. Yeraltı sularının insanlar tarafından çıkarıldıkları yerlere ise kuyu denir.

Kaynaklar;

*Çıkan suyun sıcaklığına,
*Kimyasal özelliklerine,
*Çıktıkları yerin fiziksel özelliklerine göre, gruplandırılır.

KAYNAK ÇEŞİTLERİ

1. Süreklilik derecelerine göre kaynaklar

Advertisement

a) Durup durup çıkan kaynaklar
b) Dönemli kaynaklar
c) Sürekli kaynaklar

2. Bulundukları yere göre kaynaklar

a) Yamaç kaynağı
b) Vadi kaynağı

3. Jeolojik özelliklerine göre kaynaklar

a) Fay kaynakları
b) Tabaka kaynakları
c) Karstik kaynaklar

4. Suların yeraltından gelişine göre kaynaklar

5. İçlerindeki maddelere göre kaynaklar

a) Tuzlu sular
b) kireçli sular
c) Maden suları

6. Sıcaklıklarına göre kaynaklar

a) Soğuk su kaynakları
b) Sıcak su kaynaklan

Advertisement


Leave A Reply