Yugoslavya Türkleri Edebiyatı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Yugoslavya Türklerinin edebiyatının tarihi, gelişimi ve özellikleri nelerdir? Yugoslavya Türkleri edebiyatı önemli isimleri ve eserleri hakkında bilgi.

Yugoslavya Türkleri Edebiyatı

1990’lı yıllarda yaşanan siyasal değişikliklerle Yugoslavya dağılmış, Slovenya, Hırvatistan, Makedonya, Bosna-Hersek bağımsız devletler hâline gelmiş; federal yapıya sadece Sırbistan ile Karadağ bağlı kalmıştır. “Yugoslavya Türkleri edebiyatı” sözünden, hâlen bu adı taşımakta olan Sırbistan ile Karadağ’ın siyasal sınırları içinde kalan yerde değil, eski Yugoslavya’yı içine alan coğrafî bölgede gelişen Türk edebiyatı anlaşılmalıdır. Günümüzde Yugoslavya Türk edebiyatı, Türk nüfusunun yoğun olduğu Sırbistan’a bağlı Kosova özerk bölgesinde ve Makedonya’da gelişimini sürdürmektedir.

Osmanlı Devleti zamanında, Yugoslavya’da gelişen Türk edebiyatı, İstanbul ve Anadolu’da gelişen edebiyattan farksızdır. Âşık Çelebi, Ohrili Ahmedi, Veysi, Öksüz Dede, Hersekli Arif Hikmet, Leskofçalı Galip Osmanlı döneminde yetişen Türk halk edebiyatı ve klâsik Türk edebiyatı temsilcileridir.

Ünlü şairlerimizden Yahya Kemal Beyatlı ile Varlık dergisinin kurucusu yazar Yaşar Nabi Nayır‘ın da doğum yerleri Yugoslavya’dır.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Yugoslavya Türk edebiyatı çıkarılan gazete ve dergiler çevresinde gelişmesini sürdürmüştür. Aralık 1944’te çıkarılmaya başlanan Birlik gazetesinden sonra Tan gazetesi; kültür, sanat, edebiyat ağırlıklı Sesler, Çevren, Esin dergileri; çocuklara yönelik Sevinç, Tomurcuk, Kuş dergileri çıkarılmıştır.

Advertisement

Yugoslavya Türk edebiyatının tanınmış şair ve yazarları olarak Şükrü Ramo, Mustafa Karahasan, Enver Tuzcu, Necati Zekeriya, Nusret Dişo Ülkü, İskender Muzbek, Avni Engüllü, Bayram İbrahim, Fahri Ali, Hüseyin Süleyman, Sabit Yusuf, İlhami Engin, Nimetullah Hafız, Altay Suroy, Fahri Kaya, İlhami Emin gibi adları saymak mümkündür.

Bunlardan Nimetullah Hafız; çocuk şiirleri, Yugoslavya ve Bulgaristan Türklerinin çağdaş edebiyatlarını yansıtan antolojileriyle, Balkan ağızlarını incelediği makaleleriy-le tanınır.

Yugoslavya Türk edebiyatı temsilcilerinden çoğu ülkemizde yakından tanınan, eserleri okunan kişilerdir.


Leave A Reply