Zenta Savaşı Ne Zaman ve Kimler Arasında Olmuştur? Sonucu Nedir?

0
Advertisement

Zenta Savaşı nasıl ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Osmanlı-Avusturya arasındaki Zenta Savaşının tarihi, amacı, sonuçları hakkında bilgi.

Zenta Savaşı

Zenta Savaşı; 1697’de, Osmanlılar ile Avusturyalılar arasında şimdiki Sırbistan’da Tisa Irmağı kıyısındaki Zenta şehri yakınlarında olan önemli bir savaştır.

Osmanlılar’ın yenilgisi ile sonuçlanan bu savaş, imparatorluğun gerileme devrinin kapısını açan bir çarpışma oldu.

II. Mustafa (1695-1703) tahta çıktıktan sonra ataları gibi, savaşlar yapmak hevesine kapıldı. Osmanlı ordusu, onbeş yıldan beri Avusturya, Rusya, Lehistan ve Venedik ordularıyla savaş halindeydi. Ancak son dört yıl içinde bir duraklama olmuştu, II. Mustafa, ordu ile Macaristan’a geçti, Banat bölgesinde kazançla biten savaşlarda bulundu.

1697 yılında ordu Belgrat’a döndü. Bu arada Avusturyalıların Temeşvar’a doğru ilerlediği duyulunca, Osmanlı ordusu düşmanı karşılamak için Sadrazam Elmas Mehmet Paşa’nın komutasında Tisa Irmağı boyunca Zenta’ya doğru yürüdü

Advertisement

Avusturya ordusunun başında o çağın ünlü komutanlarından Savoia’lı Prens Eugène bulunuyordu. Tisa Irmağı geçildiği sırada, Zenta mevkiinde Prens Eugène ansızın Osmanlı ordusuna saldırdı. Birden baskına uğrayan Osmanlılar’ın bir kolu ırmağı geçmişti, bölünen ordu toparlanamadı. Savaş çok kanlı oldu. 60 bin kişilik Osmanlı ordusu 15 binden fazla kayıp verdi. Ölenler arasında Sadrazam Elmas Mehmet Paşa ile Temeşvar’ın ünlü valisi Topal Cafer Paşa ve onbeş kadar vezir vardı. Ordu bozgun halinde güç bela Belgrat dolaylarına çekildi.

Savaşın sonucu ağır oldu. Avusturyalılar hemen her taraftan Sava Nehri’ni aşarak, Belgrat’a yaklaştılar Amcazade Hüseyin Paşa, orduyu kısa zamanda düzene koyarak, iyi bir barış yapmak istiyordu.

Zenta yenilgisi, Osmanlı İmparatorluğu’ nun önemli dönüm noktalarından biri sayılır. Çünkü bu savaş ile gerileme başlamış oldu.


Leave A Reply