Zilzal Suresi Hakkında Bilgi

0

Zilzal Suresi nedir? Zilzal Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Zilzal suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Zilzal Suresi

Advertisement

Zilzal Suresi Hakkında Bilgi

Zilzal Suresi; Kuran-ı Kerim’in 99. sûresidir. 8 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Arapça Zilzal sözcüğü “depremler” anlamını taşır. Sûre hu sözcükle başladığı için bu adla bilinir. Birinci ayette deprem sözcüğü, genellikle kıyamet gününde insanlığın uyandırılması için sarsılması anlamını içerdiği biçimde yorumlanır. Sûrenin tümü: Yer şiddetle sarsıldığı, ağırlıklarını dışarıya çıkardığı, insan “Bana ne oluyor” dediğinde işte o gün yer bildiklerini anlatacaktır. Çünkü Rabbi ona vahyetmiştir. O gün insanlar işlediklerini kendilerine gösterilmesi için gerisin geriye gelirler. Kime zerre kadar iyilik yapmışsa, ödülünü görür. Kim zerre kadar kötülük yapmışsa, o da cezasını görür.”

Zilzal Suresi Anlamı

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

1- Yer, kendi sarsıntısıyla sarsıldığı,

2- Yer, ağırlıklarını dışa çıkardığı,

Advertisement

3- Ve insan: “Buna ne oluyor?” dediğinde;

4- O gün, haberlerini anlatacaktır.

5- Çünkü Rabbin, ona vahyetmiştir.

6- O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp-çıkarlar.

7- Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse, onu görür.

8- Artık kim zerre ağırlığınca bir şer işlerse, onu görür.

Advertisement


Leave A Reply